Bohužel, používáte příliš starý prohlížeč, který nedokáže správně zobrazit naše moderní internetové stránky. Doporučujeme nainstalovat jeden z moderních prohlížečů:

Zavřít

VYSOCE OCEŇOVANÝ ZAMĚSTNAVATEL

„SPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2009“
 Cena v soutěži „Rzecz o Biznesie“ (Rozmluva o podnikání), organizované deníkem „Rzeczpospolita“.

„SPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL  VE FARMACEUTICKÉM SEKTORU ROKU 2009“

 Cena v soutěži „Rzecz o Biznesie“ (Rozmluva o podnikání), organizované deníkem „Rzeczpospolita“.

„SPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL  VE FARMACEUTICKÉM SEKTORU ROKU 2014“ Cena v soutěži „Rzecz o Biznesie“ (Rozmluva o podnikání), organizované deníkem „Rzeczpospolita“.
 Cena v soutěži „Rzecz o Biznesie“ (Rozmluva o podnikání), organizované deníkem „Rzeczpospolita“.

„SPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2015“NAŠE HLAVNÍ VÝHODY

SPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL


Nabízíme svým zaměstnancům zajímavé benefity a bonusy. Základem našeho systému odměn je výzkum trhu provedený nezávislou výzkumnou organizací.
INVESTUJEME DO VÝVOJE A INOVACÍ

Poskytujeme svým zaměstnancům přístup k nejnovějším nástrojům a technologiím i možnost spolupracovat s různými výzkumnými centry. Poskytujeme jim učení a možnosti k profesionálnímu rozvoji.
POLSKÁ SPOLEČNOST S GLOBÁLNÍ PŘÍTOMNOSTÍ NA TRZÍCH  

Naše výrobky se prodávají v 60 zemích na celém světě a naši zaměstnanci tak mají příležitost poznat svět a rozvíjet svoje schopnosti také za hranicemi Polska.

PATŘÍME MEZI NEJLEPŠÍ POLSKÉ SPOLEČNOSTI


Jsme stabilní, avšak rychle rostoucí společnost; po mnoho let stojíme v čele polských farmaceutických společností.

NABÍZÍME

INOVATIVNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
PŘÍSTUP K NEJMODERNĚJŠÍM NÁSTROJŮM A TECHNOLOGIÍM
MOŽNOST USKUTEČŇOVAT PROJEKTY V MODERNÍCH LABORATOŘÍCH, VE SPOLUPRÁCI SE ZAHRANIČNÍMI VÝZKUMNÝMI CENTRY
PŘÍLEŽITOSTI K UČENÍ

Příspěvky na postgraduální studia (např. MBA).
Kurzy cizích jazyků. Zapojení do školicích programů.


KONKURENCE-SCHOPNÝ BALÍČEK ODMĚN

Vytvořený na základě výsledků nezávislého výzkumu trhu a  programu společnosti pro uznávání vynikajících výkonů.
 ROZSÁHLÝ BALÍČEK SOCIÁLNÍCH VÝHOD

Lékařská péče, životní pojištění, sportovní akce, částečné proplacení rekreace pro děti, školení a pobídkové cesty, kulturní a vzdělávací akce.
ROZVOJOVÉ PROGRAMY

Systematická a speciální opatření zaměřená na zvyšování schopností a dovedností zaměstnanců a na umožnění naplnit jejich odborné ambice a vysloužit si povýšení ve strukturách společnosti.

v manažerských funkcích bylo povýšeno v rámci společnosti

   25 % ZAMĚSTNANCŮ

VÍCE NEŽ 70 % ZAMĚSTNANCŮ

má vysokoškolské vzdělání

19 z našich ZAMĚSTNANCŮ

má titul PhD.

Naše společnost uplatňuje politiku lidského kapitálu, podle které je proces vzdělávání a rozvoje pracovníků důležitou investicí, která přispívá k plnění cílů společnosti i jednotlivců.

Podle výsledků rozborů potřeb školení se sestavují roční školicí programy.  Jejich základem jsou podniková strategie a pravidelná hodnocení schopností našich manažerů a zaměstnanců. Naším cílem je trvalý rozvoj našich zaměstnanců prostřednictvím interních a externích školicích kurzů, jak individuálních, tak zaměřených na týmy.


Zvláštní význam přičítáme procesu orientace nových zaměstnanců. Každý nový zaměstnanec absolvuje během prvních měsíců práce orientační školicí program, který mu umožní plnit rychle a efektivně úkoly na pracovišti a zároveň zpříjemní začátek v novém prostředí. Navíc organizujeme pravidelná školení pro zaměstnance oddlěení prodeje, aby naši poradci, farmaceutiční zástupci a klíčoví account manažeři dostávali silnou podporu v oblastech pracovních norem a lékařské znalosti.  

KARIÉRA A ROZVOJ
POSTGRADUÁLNÍ STUDIA
V červnu 2015 jsme společně s Akademií Leona Koźmińského založili program postgraduálních studií určený našim zaměstnancům. Tematický rozsah kurzů byl uzpůsoben jejich potřebám. Je to první takový program připravený naší organizací a účastní se ho 11 studentů, kteří mají odborné znalosti týkající se farmaceutického průmyslu a jejich jednotlivých odborných oblastí.
NAŠE OCENĚNÍ
DRUHÉ MÍSTO
v hodnocení
NEJVÍCE NOVÁTORSKÝCH společností v sektoru zdravotnictví v roce 2008 – Ústav pro ekonomii Polské akademie věd.
TŘETÍ MÍSTO
v soutěži
„LÍDŘI PODNIKÁNÍ 2010“
– Forbes, září 2010.
PRVNÍ MÍSTO
v hodnocení
NEJVÍCE NOVÁTORSKÝCH
společností v Polsku v roce 2008 – Ústav pro ekonomii Polské akademie věd.
Chcete používat plnou verzi systému?
Ano Ne