Bohužel, používáte příliš starý prohlížeč, který nedokáže správně zobrazit naše moderní internetové stránky. Doporučujeme nainstalovat jeden z moderních prohlížečů:

Zavřít

POSLÁNÍ A HODNOTY SKUPINY ADAMED

REAGUJEME NA KLÍČOVÉ ÚKOLY MODERNÍ LÉKAŘSKÉ VĚDY
Zkoumáme nové možnosti léčby. Zlepšujeme léky, které jsou v současnosti dostupné na trhu, a distribuujeme je ve velkém měřítku. Výzkum a vývoj představují pilíře našich provozoven.
SPOJUJEME VĚDU
A PODNIKÁNÍ

OTEVŘENOST A INOVACEAktivně vyhledáváme nová, nestandardní řešení zaměřená na zvýšení hodnoty a zdůraznění jedinečnosti naší společnosti. Jsme připraveni řešit úkoly a spolupracovat přes hranice našich provozoven.

NEUSTÁLE SE SNAŽÍME ZLEPŠOVAT SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI


KVALITA


Dbáme na každý detail práce v naší společnosti; všechny kroky provádíme s pečlivostí a pílí. Pracujeme v souladu s přijímanými standardy.
LABORATOŘE

VÝZKUM VÝVOJE

ETIKA NAŠÍ PRÁCE

Zjistěte, jak zacházíme s lidmi, s nimiž spolupracujeme při vytváření kapitálu naší společnosti.
PŘISTUPUJEME K LIDEM S POROZUMĚNÍM A SNAŽÍME SE CHÁPAT RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU


VZÁJEMNÁ ÚCTAUznáváme pocity jiných lidí a reagujeme na ně vhodným a odpovědným způsobem. Umíme naslouchat lidem, vážíme si jich a jsme k nim pozorní. Poskytujeme vzájemnou zpětnou vazbu.

BUDUJEME HODNOTY NAŠÍ SPOLEČNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM VČASNÉHO A EFEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ÚKOLŮ


PROVOZNÍ DOKONALOST


Přijímáme odpovědnost za přijatá rozhodnutí a uskutečněné akce. Neustále se snažíme zlepšovat postupy naší organizace a zlepšujeme své schopnosti.

FLEXIBLITA A

RYCHLÁ AKCE


Můžeme rychle zavádět řešení, analyzovat situaci, rychle rozhodovat a přijímat plnou odpovědnost za svá rozhodnutí. Přijímáme změny a vidíme příležitosti, které z nich vyplývají. Máme schopnost upravovat priority.
Chcete používat plnou verzi systému?
Ano Ne