Bohužel, používáte příliš starý prohlížeč, který nedokáže správně zobrazit naše moderní internetové stránky. Doporučujeme nainstalovat jeden z moderních prohlížečů:

Zavřít
Jsme společensky odpovědná společnost. Proto jsme vyvolali řadu edukačních kampaní, jejichž cílem bylo upozornit na určité záležitosti vztahující se k preventivní péči, možnostem zdravého životního stylu a každodennímu životu osob trpících různými nemocemi a jejich rodin. Vzděláváme, informujeme, měníme postoje lidí a poskytujeme každodenní pomoc. Naše úsilí nese výsledky – skupina Adamed si nejen vysloužila důvěru veřejnosti, ale také dostala řadu uznání od akademie a institucí, jejichž úkolem je sledovat společensky prospěšné činností.  
Patří mezi ně kampaně různého rozsahu – od kampaní, které mají být prospěšné místním komunitám, až po projekty zaměřené na celou zemi. Společenská odpovědnost skupiny nesmí záviset na jednorázových akcích – spíše by měla být významnou součástí dlouhodobé strategie společnosti.

SPOLEČENSKÉ INICIATIVY SKUPINY ADAMED

VÝZNAMNÉ INICIATIVY
Organizované systematicky v souladu se strategií interní komunikace. Podpora hodnot společnosti, etický kodex a systém hlášení porušení pravidel.

Dobrovolnická práce zaměstnanců – pomoc místním komunitám – podpora pěstounských domovů z Płońska a Radoryża Smolaneho. Díky našemu zapojení dostalo 90 sirotků vánoční dárky. 

TÝMBUILDI-
NGOVÁ
AKCE SKUPINY ADAMED


MIKULÁŠSKÁ 2014
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Máme zavedený systém ochrany životního prostředí založený na povoleních v oblasti ochrany životního prostředí vydávaných státní institucí v souladu se zákony na ochranu životního prostředí.
Máme program průběžného sledování spotřeby elektřiny, který nám umožňuje omezovat emise.

LIDSKÁ PRÁVA

Máte-li jakékoli dotazy,
které se týkají
společenské odpovědnosti, obraťte se na:

csr@adamed.com.pl
Telefon:(+48) 22 486 42 26
Máme proaktivní přístup k etice, což zajišťuje komplexní plnění klíčových hodnot v rámci naší organizace.
ČESTNÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY
V rámci naší spolupráce s obchodními partnery se řídíme jinými než finančními normami zaměřenými mimo jiné na sociální a etické záležitosti i na ochranu životního prostředí.
Etické normy se týkají oblastí působení proti korupci, bezpečnostních standardů a kvality služeb a výrobků.

Vyvolali jsme řadu aktivit
zaměřených na podporu
myšlenky vyváženého
a informovaného
nakupování.

Zavedli jsme normy pro
prodej a poprodejní
služby zákazníkům, jakož
i pro bezpečnost
osobních údajů
a jejich ochranu.

Snažíme se umožňovat rovný přístup k našim výrobkům a službám.
Chcete používat plnou verzi systému?
Ano Ne