Bohužel, používáte příliš starý prohlížeč, který nedokáže správně zobrazit naše moderní internetové stránky. Doporučujeme nainstalovat jeden z moderních prohlížečů:

Zavřít

 

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)


Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.
Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, e-mail: farmakovigilance@sukl.cz.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků skupiny ADAMED Group nám můžete také nahlásit e-mailem: adamed.cz@adamed.com.pl či telefonicky: + 420 221 511 061

Aktuální informace o přípravcích společnosti ADAMED Group, najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Přípravky hrazené ze zdravotního pojištění jsou označeny symbolem .

Přípravky dostupné jsou uvedeny tučně a jsou označeny symbolem .

V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti ADAMED Group, nás kontaktujte na adrese adamed.cz@adamed.com.pl nebo na telefonním čísle +420 221 511 061.

 

 

Chcete používat plnou verzi systému?
Ano Ne