LAUREACI NAGRÓD GŁÓWNYCH

(10 000 zł na realizację zwycięskich projektów):

IFMSA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny w Warszawie

Projekt zgłoszony przez IFSMA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny skupia się na trzech głównych filarach: edukacji, aktywizacji oraz integracji. W jego ramach przygotowane zostaną wykłady skierowane zarówno do seniorów, jak i szerszego grona odbiorców – studentów kierunków medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia. Spotkania koncentrować się będą na tematyce związanej z ageizmem, zdrowiem publicznym, aktywizacją seniorów oraz komunikacją z pacjentem geriatrycznym. W ramach projektu zorganizowany zostanie również Dzień Seniora IFMSA-Poland, który odbędzie się w co najmniej 10 oddziałach Stowarzyszenia.

 

Dom Kultury w Kętach

Projekt Domu Kultury w Kętach o nazwie „Trening czyni mistrza”, koncentruje się na poprawie motoryki, wydolności oraz umiejętności taktycznych i technicznych osób starszych. Głównym celem jest przygotowanie uczestników do udziału w lokalnych olimpiadach. Dodatkowo dla wszystkich zaangażowanych w projekt seniorów zorganizowane zostaną mini-zawody, pozwalające wyłonić najlepszych sportowców. Wśród zaproponowanych uczestnikom dyscyplin znajdą się: bieg kobiet i mężczyzn na 60 m i 200m, pływanie, pchnięcie kulą, bule, przełaje rowerowe, tenis stołowy, strzelectwo i łucznictwo oraz sporty zimowe: biegi na nartach, slalom narciarski. Wszyscy zawodnicy objęci zostaną również opieką fizjoterapeutów.

 

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Celem projektu zgłoszonego przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - „Kazimierz dwóch księżyców” jest stworzenie szlaku literacko-turystycznego dla seniorów, inspirowanego książką „Dwa księżyce” Marii Kuncewiczowej. Szlak przygotowany zostanie we współpracy ze starszymi mieszkańcami Kazimierza Dolnego. Stworzona trasa poddana zostanie konsultacjom społecznym, by w oparciu o uzyskane opinie stworzyć ogólnie dostępny przewodnik.