Nagroda dla Grupy Adamed za działalność międzynarodową

5 grudnia br. podczas uroczystej gali ogłoszono laureatów 6. edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, organizowanego przez PwC oraz Puls Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Grupa Adamed otrzymała nagrodę specjalną za promocję polskiej marki za granicą, którą odebrała Katarzyna Dubno - Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Grupy Adamed.

Konkurs „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” promuje działalność polskich firm na światowych rynkach. Jego celem jest wyróżnienie tych, które dzięki inwestycjom zagranicznym oraz działalności eksportowej przekształcają się w globalne podmioty, skutecznie konkurując na zagranicznych rynkach i budując markę Polski za granicą.

Grupa Adamed konsekwentnie prowadzi swoje działania na arenie międzynarodowej. Nasze produkty dostępne są na blisko 60 światowych rynkach, posiadamy przedstawicielstwa w 7 krajach. Nie poprzestajemy na tym, czego już dokonaliśmy. Wciąż się rozwijamy, o czym świadczy nasza ubiegłotygodniowa największa polska inwestycja bezpośrednia w Wietnamie, która wpisuje się w strategię internacjonalizacji Grupy Adamed –  powiedziała Katarzyna Dubno odbierając nagrodę.

Spotkanie poprowadził red. Grzegorz Nowacki z Pulsu Biznesu, a gościem specjalnym był Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Rozwoju. Kapituła w składzie: Ewa Kaucz - ARAW, Tadeusz Kościński-Ministerstwo Rozwoju,  Jakub Papierski - PKO Bank Polski,  Tomasz Pisula - Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Tomasz Siemieniec - Puls Biznesu, Jacek Socha - PwC, Piotr Stolarczyk-KUKE oraz Iwona Woicka-Żuławska - Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznała narody w obszarach i kategoriach pod względem ich znaczenia dla rozwoju firmy, strategii ekspansji zagranicznej i promocji marki polskiej.