Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFQ 10015  BIOKON – Filtry odśrodkowe 0.65 µm

 

 

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy filtrów w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014), informujemy że nie wpłynęła żadna oferta dlatego postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte.