Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFQ 9823 – BIOKON – Test identyfikacji linii komórkowych

 

 

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy testów identyfikacji linii komórkowych w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014), informujemy że zamówienie zostanie udzielone firmie LGC STANDARDS SP. Z O.O., która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę: