Niestety, Twoja przeglądarka jest za stara i może niepoprawnie wyświetlać nasz nowoczesny serwis. Sugerujemy zainstalowanie jednej z nowoczesnych przeglądarek:

Zamknij

Misja i Wartości
Grupy Adamed

Odpowiadamy na kluczowe wyzwania
współczesnej medycyny
Poszukujemy innowacyjnych terapii. Udoskonalamy istniejące na rynku preparaty i udostępniamy je na szeroką skalę. Badania i rozwój to filary, na których opieramy naszą działalność.
ŁĄCZYMY
NAUKĘ I BIZNES
OTWARTOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ


Aktywne poszukujemy nowych, niestandardowych rozwiązań, zmierzających do podnoszenia wartości i wyjątkowości organizacji. Jesteśmy gotowi do podejmowania wyzwań oraz inicjujemy współpracę wychodzącą poza ramy własnego obszaru działania.
NIEUSTANNIE DOSKONALIMY SWOJĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI


JAKOŚĆ

Dbamy o każdy szczegół pracy w organizacji, wykonujemy wszystkie jej elementy z zaangażowaniem i należytą starannością. Działamy zgodnie
z przyjętymi standardami.
LABORATORIA
BADANIA I ROZWÓJ
JAK PRACUJEMY

Dowiedz się jak  traktujemy i podchodzimy
do ludzi, z którymi  wspólnie budujemy kapitał naszej firmy.
OKAZUJEMY EMPATIĘ I ZROZUMIENIE INNEGO PUNKTU WIDZENIA


WZAJEMNY SZACUNEK


Dostrzegamy emocje innych oraz reagujemy na nie w stosowny
i odpowiedzialny sposób. Umiemy słuchać, doceniamy oraz zwracamy uwagę na drugiego człowieka. Wzajemne udzielamy informacji zwrotnej.
ELASTYCZNOŚĆ
I SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA

Dysponujemy umiejętnością szybkiego wdrażania rozwiązań, analizy sytuacji, podejmujemy szybkie decyzje oraz bierzemy za nie pełną odpowiedzialność. Akceptujemy zmiany i dostrzegamy możliwości z nich wynikające. Posiadamy zdolność do modyfikacji priorytetów.
BUDUJEMY WARTOŚCI ORGANIZACJI POPRZEZ EFEKTYWNĄ I TERMINOWĄ REALIZACJĘ ZADAŃ

DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA

Bierzemy odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania. Nieustannie doskonalimy istniejące procesy firmowe oraz własne kompetencje.
Chcesz używać pełnej wersji systemu?
Tak Nie