KAMPANIE
EDUKACYJNE

       

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Dlatego właśnie inicjujemy szereg kampanii poruszających istotne zagadnienia
z zakresu profilaktyki chorób, pielęgnacji zdrowia i funkcjonowania osób z różnymi schorzeniami oraz ich rodzin w społeczeństwie. Edukujemy, informujemy, zmieniamy postawy i pomagamy na co dzień. Takie zaangażowanie zawsze procentuje – Grupa Adamed cieszy się nie tylko dużym zaufaniem społecznym, zostaliśmy także wyróżnieni szeregiem nagród ze strony środowiska naukowego i instytucji monitorujących działalność prospołeczną.

INTEGRACJA W GRUPIE
ADAMED

MIKOŁAJKI 2015

Wolontariat pracowniczy - pomoc społecznościom lokalnym - wsparcie dla domów dziecka (Płońsk,
Radoryż Smolany, Komorniki).
Dzięki naszemu zaangażowaniu 120 dzieci otrzymało świąteczne upominki.

SZCZEGÓLNE
INICJATYWY

które organizujemy systematycznie w oparciu
o strategię komunikacji wewnętrznej. Promują także wartości korporacyjne i kodeks etyki.

TYDZIEŃ WARTOŚCI 2016
–GRAMY W
JEDNEJ DRUŻYNIE!


W dniach 20 – 24 czerwca, 2016 roku miała miejsce 2. Edycja Tygodnia Wartości w Grupie Adamed - w tym roku pod hasłem: "Gramy w jednej drużynie!". Przez 5 dni w siedzibach firmy w Pieńkowie oraz Centrum Produkcyjno-Logistycznym w Pabianicach i Ksawerowie wydarzyło się wiele ciekawych aktywności przygotowanych przez naszych pracowników.
Wszyscy mieliśmy okazję posłuchać swoich koleżanek i kolegów z innych obszarów firmy, zapoznać się z ich zakresem odpowiedzialności i codziennej pracy, porozmawiać, zadawać pytania, czy zostawić miły wpis na „Tablicach Uznania”.
Wszystko to działo się po to, aby w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji (bo był to czas EURO 2016) na kilka dni, ze szczególną uwagą, pochylić się nad naszym firmowym Kodeksem Wartości.

INICJATYWY SPOŁECZNE PODEJMOWANE PRZEZ GRUPĘ ADAMED


Realizowane są na wielu płaszczyznach – począwszy od troski o najbliższe otoczenie, aż po projekty o ogólnopolskim zasięgu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu nie powinna opierać się bowiem jedynie
na jednorazowych działaniach, ale stanowić element długofalowej strategii firmy.

EKOLOGIA

 

Posiadamy system zarządzania kwestiami ochrony środowiska oparty o decyzje środowiskowe wydane przez odpowiednie Urzędy, zgodne z przepisami ochrony środowiska.

Dysponujemy programem do bieżącego śledzenia pomiaru energii elektrycznej, mającym na celu obniżenie negatywnych emisji.

 

PRAWA CZŁOWIEKA

 

Proaktywnie
zarządzamy etyką,
zapewniając
kompleksowe
i aktualne
przestrzeganie
kluczowych wartości
w organizacji.

Kontakt ws. CSR


Anna Kosińska
Kierownik projektów CSR
csr@adamed.com.pl
tel.: (+48) 22 486 42 26

 

UCZCIWA
PRAKTYKA
BIZNESOWA

Normy dotyczą obszarów etyki
i przeciwdziałaniu korupcji, standardów bezpieczeństwa
i jakości produktów i usług.

Podejmujemy szereg działań promujących idee zrównoważonej
i świadomej konsumpcji oraz korzystania z usług.

 

Posiadamy wdrożone standardy
w zakresie sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej klienta, jak również politykę bezpieczeństwa
i ochrony danych.

 

Podejmujemy również działania zapewniające równy dostęp do naszych produktów i usług.

Współpraca
z partnerami biznesowymi opiera się
na przestrzeganiu pozafinansowych norm obejmujących m.in. kwestie społeczne, etyczne
i środowiskowe.


DZIAŁANIA W CELU OGRANICZENIA ZUŻYCIA ENERGII

W Polfie Pabianice w latach 2012-2014 zrealizowaliśmy następujące działania w celu ograniczenia zużycia energii:

 

  • Modernizację oświetlenia poprzez montaż czujników ruchu, wymianę opraw oświetlenia terenu oraz wymianę oświetlenia żarowego na świetlówkowe w pomieszczeniach biurowych,

  • Modernizację pomp zasilających w Kotłowni,

  • Modyfikację systemu wytwarzania sprężonego powietrza (montaż sprężarki powietrza o mniejszej wydajności dostosowanej do potrzeb zakładu),

  • Modernizację systemu zaopatrzenia w ciepło poprzez konsolidację działalności oraz skrócenie sieci ciepłowniczyczych.

 

Zrealizowanie powyższych działań przyniosło efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii o 10,857 MWh
i uzyskania świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów w ilości 2 101 toe.

Jerzy Zakrzewski - Kierownik Działu Energetycznego w Grupie Adamed

Grupa Adamed wspiera realizację Sustainable Development Goals (SGDs) poprzez swoją strategię i działania.