Niestety, Twoja przeglądarka jest za stara i może niepoprawnie wyświetlać nasz nowoczesny serwis. Sugerujemy zainstalowanie jednej z nowoczesnych przeglądarek:

Zamknij
MIKOŁAJKI 2015
INTEGRACJA W GRUPIE
ADAMED

KAMPANIE 
EDUKACYJNE
Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Dlatego właśnie inicjujemy szereg kampanii poruszających istotne zagadnienia
z zakresu profilaktyki chorób, pielęgnacji zdrowia i funkcjonowania osób z różnymi schorzeniami oraz ich rodzin w społeczeństwie. Edukujemy, informujemy, zmieniamy postawy i pomagamy na co dzień. Takie zaangażowanie zawsze procentuje – Grupa Adamed cieszy się nie tylko dużym zaufaniem społecznym, zostaliśmy także wyróżnieni szeregiem nagród ze strony środowiska naukowego i instytucji monitorujących działalność prospołeczną.
 
Wolontariat pracowniczy - pomoc społecznościom lokalnym - wsparcie dla domów dziecka (Płońsk,
Radoryż Smolany, Komorniki).
Dzięki naszemu zaangażowaniu 120 dzieci otrzymało świąteczne upominki.

TYDZIEŃ WARTOŚCI 2016
–GRAMY W JEDNEJ DRUŻYNIE!


W dniach 20 – 24 czerwca, 2016 roku miała miejsce 2. Edycja Tygodnia Wartości w Grupie Adamed - w tym roku pod hasłem: "Gramy w jednej drużynie!". Przez 5 dni w siedzibach firmy w Pieńkowie oraz Centrum Produkcyjno-Logistycznym w Pabianicach i Ksawerowie wydarzyło się wiele ciekawych aktywności przygotowanych przez naszych pracowników.
Wszyscy mieliśmy okazję posłuchać swoich koleżanek i kolegów z innych obszarów firmy, zapoznać się z ich zakresem odpowiedzialności i codziennej pracy, porozmawiać, zadawać pytania, czy zostawić miły wpis na „Tablicach Uznania”.
Wszystko to działo się po to, aby w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji (bo był to czas EURO 2016) na kilka dni, ze szczególną uwagą, pochylić się nad naszym firmowym Kodeksem Wartości.

SZCZEGÓLNE  INICJATYWY
które organizujemy systematycznie w oparciu
o strategię komunikacji wewnętrznej. Promują także wartości korporacyjne i kodeks etyki. 
INICJATYWY SPOŁECZNE PODEJMOWANE PRZEZ GRUPĘ ADAMED
Realizowane są na wielu płaszczyznach – począwszy od troski o najbliższe otoczenie, aż po projekty o ogólnopolskim zasięgu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu nie powinna opierać się bowiem jedynie
na jednorazowych działaniach, ale stanowić element długofalowej strategii firmy.
EKOLOGIA
Posiadamy system zarządzania kwestiami ochrony środowiska oparty o decyzje środowiskowe wydane przez odpowiednie Urzędy, zgodne z przepisami ochrony środowiska.
Dysponujemy programem do bieżącego śledzenia pomiaru energii elektrycznej, mającym na celu obniżenie negatywnych emisji.
PRAWA CZŁOWIEKA
Kontakt ws. CSR

CSR
csr@adamed.com.pl
tel.: (+48) 22 486 42 26

Proaktywnie zarządzamy etyką, zapewniając kompleksowe
i aktualne przestrzeganie kluczowych wartości w organizacji.
UCZCIWA 
PRAKTYKA
BIZNESOWA
Współpraca
z partnerami biznesowymi opiera się
na przestrzeganiu pozafinansowych norm obejmujących m.in. kwestie społeczne, etyczne
i środowiskowe.
Normy dotyczą obszarów etyki
i przeciwdziałaniu korupcji, standardów bezpieczeństwa
i jakości produktów i usług.
Podejmujemy szereg działań promujących idee zrównoważonej
i świadomej konsumpcji oraz korzystania z usług.
Posiadamy wdrożone standardy
w zakresie sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej klienta, jak również politykę bezpieczeństwa
i ochrony danych.
Podejmujemy również działania zapewniające równy dostęp do naszych produktów i usług.

W Polfie Pabianice w latach 2012-2014 zrealizowaliśmy następujące działania w celu ograniczenia zużycia energii:  • Modernizację oświetlenia poprzez montaż czujników ruchu, wymianę opraw oświetlenia terenu oraz wymianę oświetlenia żarowego na      świetlówkowe w pomieszczeniach biurowych,
  • Modernizację pomp zasilających w Kotłowni,
  • Modyfikację systemu wytwarzania sprężonego powietrza (montaż sprężarki powietrza o mniejszej wydajności dostosowanej do potrzeb      zakładu),
  • Modernizację systemu zaopatrzenia w ciepło poprzez konsolidację działalności oraz skrócenie sieci ciepłowniczyczych.


Zrealizowanie powyższych działań przyniosło efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii o 10,857 MWh 
i uzyskania świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów w ilości 2 101 toe.
 
Jerzy Zakrzewski - Kierownik Działu Energetycznego w Grupie Adamed
DZIAŁANIA
W CELU OGRANICZENIA ZUŻYCIA ENERGII

Grupa Adamed wspiera realizację Sustainable Development Goals (SGDs) poprzez swoją strategię i działania.
Chcesz używać pełnej wersji systemu?
Tak Nie