Nazwa

Amlozek (amlodipinum)

Skład

1 tabletka odpowiedniej dawki leku zawiera 5 mg lub 10 mg amlodypiny (amlodipinum) w postaci bezylanu amlodypiny.

WIĘCEJ INFORMACJI MEDYCZNYCH

Jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi.