Sme spoločensky zodpovedná firma. Práve preto z našej iniciatívy pochádza celý rad kampaní týkajúcich sa základných otázok z oblasti prevencie proti chorobám, starostlivosti o zdravie a každodenné fungovanie ľudí s rôznymi ochoreniami, ako aj ich rodinných príslušníkov v spoločnosti.
Každodenne vzdelávame, informujeme, meníme postoje a pomáhame. Takáto angažovanosť vždy prinesie ovocie – skupina Adamed sa teší nielen veľkej dôvere verejnosti, ale tiež sme boli vyznamenaní početnými oceneniami pochádzajúcimi od vedeckej obce a inštitúcií, monitorujúcich pre-spoločenské aktivity.

 

SPOLOČENSKÉ INICIATÍVY PRIJÍMANÉ SKUPINOU ADAMED

Realizujú sa na mnohých úrovniach – od starostlivosti o najbližšie prostredie, až po projekty celopoľského rozsahu. Spoločenská zodpovednosť spoločnosti by nemala byť založená len na jednorazovej činnosti, ale mala by predstavovať prvok dlhodobej stratégie spoločnosti.

 

TEAMBUILDING V SKUPINE ADAMED


MIKULÁŠ 2014

 

Dobrovoľníctvo -
Pomoc lokálnym komunitám – podpora detského domova v meste Płońsk a obce Radoryż Smolany. Vďaka našej angažovanosti 90 detí dostalo darčeky k Vianociam.

 

MIMORIADNE INICIATÍVY

 

sú organizované systematicky, a založené na stratégii internej komunikácie propagujú korporátne hodnoty, etický kódex a systém nahlasovania porúch.

 

EKOLÓGIA

 

Disponujeme systémom riadenia úloh na ochranu životného prostredia, založený na environmentálnych rozhodnutiach, vydaných zodpovednými úradmi v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia.

 

Pomocou programu neustále sledujeme spotrebu elektrickej energie, pričom sa snažíme znižovať škodlivé emisie.

 

ĽUDSKÉ PRÁVA

 

Aktívne pristupujeme k etickým otázkam, čo zaručuje komplexné dodržiavanie kľúčových hodnôt v organizácii.

 

Kontakty CSR (spoločenská zodpovednosť podniku):

csr@adamed.com.pl
tel.: (+48) 22 486 42 26

 

ČESTNÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY

 

Normy týkajúce sa etiky a boja proti korupcii, bezpečnostných štandardov a kvality produktov a služieb.

 

Uskutočňujeme celý rad aktivít, propagujúcich myšlienku trvalo udržateľnej vedomej spotreby a využívania služieb.

 

Implementovali sme štandardy do oblasti predaja a služieb zákazníkom, ako aj politiku bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

 

Taktiež sa snažíme zabezpečovať rovnaký prístup k našim výrobkom a službám.

 

Spolupráca s obchodnými partnermi je založená na dodržiavaní nefinančných noriem, zahrňujúcich okrem iného sociálne, etické a environmentálne otázky.