Соціальна відповідальність

ОСВІТНІ КАМПАНІЇ

 

Ми – соціально відповідальна компанія. Саме тому ми проводимо низку кампаній, які торкаються важливих питань з профілактики хвороб, догляду за здоров’ям і функціонування осіб з різними захворюваннями та їхніх сімей у суспільстві. Ми навчаємо, інформуємо, змінюємо ставлення і надаємо щоденну допомогу. Така діяльність завжди приносить результат – Група Адамед користується великою довірою зі сторони суспільства. Крім цього, ми отримали низку нагород від представників наукового середовища та установ, які стежать за соціальною діяльністю.

 

СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЄ ГРУПА АДАМЕД

RЦі ініціативи відбуваються у багатьох площинах – починаючи від турботи про найближче оточення, закінчуючи на проектах загальнопольського значення.
дже соціальна відповідальність бізнесу не повинна ґрунтуватись лише на одноразових діях, вона повинна становити елемент довготермінової стратегії компанії.

 

ОСОБЛИВІ ІНІЦІАТИВИ

kякі ми систематично організовуємо на базі стратегії внутрішньої комунікації. Ці ініціативи розвивають також корпоративні цінності та кодекс етики.

 

ТИЖДЕНЬ ЦІННОСТЕЙ У ГРУПІ АДАМЕД

Від 22 до 26 червня цього року проходив Тиждень цінностей компанії. Він мав на меті представити новий погляд на цінності, які є показниками діяльності Групи Адамед. Повторне визначення цих цінностей опрацьовував весь Колектив – кожен з нас мав шанс представити свою точку зору щодо фундаментальних принципів діяльності Групи Адамед. Таким чином, Тиждень цінностей був нагодою для натхненних дискусій, обміну досвідом та зустрічей, під час яких ми могли разом задуматися над тим, якою організацією хочемо бути в майбутньому.

 

ЕКОЛОГІЯ

 

Ми створили систему управління у вирішенні проблем охорони довкілля, в основі якої рішення, які стосуються навколишнього середовища, видані відповідними органами відповідно до норм охорони довкілля.

 

Ми маємо у розпорядженні програму для поточного відстеження витрат електричної енергії, спрямовану на зниження шкідливих викидів.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ

 

Ми активно управляємо етикою, забезпечуючи комплексне та своєчасне дотримання основних цінностей в організації.

 

Контактна особа з питань соціальної відповідальності бізнесу

Катажина Дубно
Директор відділу зовнішніх відносин
та економіки здоров’я
csr@adamed.com.pl
тел.: (+48) 22 486 42 26

 

ЧЕСНА ДІЛОВА ПРАКТИКА

 

Норми стосуються етики та протидії корупції, стандартів безпеки і якості продуктів та послуг.

 

Ми проводимо низку заходів, які просувають ідею збалансованого та свідомого споживання і користування послугами.

 

Ми запровадили стандарти продажу та післяпродажного обслуговування клієнтів і дотримуємося політики безпеки та охорони даних.

 

Ми також проводимо заходи з метою забезпечення рівного доступу до нашої продукції та послуг.

 

Співпраця з діловими партнерами базується на дотриманні нефінансових норм, які включають, між іншими, соціальні, етичні та екологічні питання.