Biologická Laboratoř

Tato laboratoř představuje největší část oddělení inovací a tvoří ji řada úzce spolupracujících jednotek – laboratoř In Silico, oddělení Zvířecí laboratoř a výzkumné oddělení tvořené třemi paralelními organizačními jednotkami – biotechnologickou laboratoří, laboratoří zaměřenou na biofyziku proteinů a laboratoří buněčné biologie. Personál výše uvedených zařízení využívá podpory četných polských akademiků, zahraničních výzkumných center a biotechnologických společností. Může počítat také s podporou interních oddělení Adamed: oddělení organické syntézy, právního oddělení a oddělení pro nástroje grantové podpory. Tato forma organizace umožňuje plnění dlouhodobých výzkumných cílů a navrhování nových léčivých částic (rekombinantních proteinů a chemických sloučenin), které se používají v onkologii a neuropsychiatrii.