VYSOCE OCEŇOVANÝ ZAMĚSTNAVATEL

 

„SPOLEHLIVÝ
ZAMĚSTNAVATEL
ROKU 2009“
Cena v soutěži „Rzecz o Biznesie“ (Rozmluva o podnikání), organizované deníkem „Rzeczpospolita“.

„SPOLEHLIVÝ
ZAMĚSTNAVATEL VE
FARMACEUTICKÉM
SEKTORU ROKU 2009“
Cena v soutěži „Rzecz o Biznesie“ (Rozmluva o podnikání), organizované deníkem „Rzeczpospolita“.

„SPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL VE FARMACEUTICKÉM SEKTORU ROKU 2014“

 

Cena v soutěži „Rzecz o Biznesie“ (Rozmluva o podnikání), organizované deníkem „Rzeczpospolita“.

 

„SPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2015“

 

Cena v soutěži „Rzecz o Biznesie“ (Rozmluva o podnikání), organizované deníkem „Rzeczpospolita“.

 

NAŠE HLAVNÍ VÝHODY

 

PATŘÍME MEZI NEJLEPŠÍ POLSKÉ SPOLEČNOSTI

Jsme stabilní, avšak rychle rostoucí společnost; po mnoho let stojíme v čele polských farmaceutických společností.

 

INVESTUJEME DO VÝVOJE A INOVACÍ

Poskytujeme svým zaměstnancům přístup k nejnovějším nástrojům a technologiím i možnost spolupracovat s různými výzkumnými centry. Poskytujeme jim učení a možnosti k profesionálnímu rozvoji.

 

POLSKÁ SPOLEČNOST S GLOBÁLNÍ PŘÍTOMNOSTÍ NA TRZÍCH

Naše výrobky se prodávají v 60 zemích na celém světě a naši zaměstnanci tak mají příležitost poznat svět a rozvíjet svoje schopnosti také za hranicemi Polska.

 

SPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL


Nabízíme svým zaměstnancům zajímavé benefity a bonusy. Základem našeho systému odměn je výzkum trhu provedený nezávislou výzkumnou organizací.

 

NABÍZÍME

 

INOVATIVNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

 

PŘÍSTUP K NEJMODERNĚJŠÍM NÁSTROJŮM A TECHNOLOGIÍM

 

MOŽNOST USKUTEČŇOVAT PROJEKTY V MODERNÍCH LABORATOŘÍCH, VE SPOLUPRÁCI SE ZAHRANIČNÍMI VÝZKUMNÝMI CENTRY

 

PŘÍLEŽITOSTI K UČENÍ

Příspěvky na postgraduální studia (např. MBA).
Kurzy cizích jazyků. Zapojení do školicích programů

 

ROZVOJOVÉ PROGRAMY

Systematická a speciální opatření zaměřená na zvyšování schopností a dovedností zaměstnanců a na umožnění naplnit jejich odborné ambice a vysloužit si povýšení ve strukturách společnosti.

 

KONKURENCE-SCHOPNÝ BALÍČEK ODMĚN

Vytvořený na základě výsledků nezávislého výzkumu trhu a programu společnosti pro uznávání vynikajících výkonů. 

 

ROZSÁHLÝ BALÍČEK SOCIÁLNÍCH VÝHOD

Lékařská péče, životní pojištění, sportovní akce, částečné proplacení rekreace pro děti, školení a pobídkové cesty, kulturní a vzdělávací akce.

   25 %
ZAMĚSTNANCŮ

v manažerských
funkcích bylo
povýšeno v rámci
společnosti

VÍCE NEŽ 70%
ZAMĚSTNANCŮ

má vysokoškolské vzdělání

19 našich
ZAMĚSTNANCŮ

má titul PhD.

KARIÉRA A ROZVOJ

Naše společnost uplatňuje politiku lidského kapitálu, podle které je proces vzdělávání a rozvoje pracovníků důležitou investicí, která přispívá k plnění cílů společnosti i jednotlivců.

Podle výsledků rozborů potřeb školení se sestavují roční školicí programy. Jejich základem jsou podniková strategie a pravidelná hodnocení schopností našich manažerů a zaměstnanců. Naším cílem je trvalý rozvoj našich zaměstnanců prostřednictvím interních a externích školicích kurzů, jak individuálních, tak zaměřených na týmy.


Zvláštní význam přičítáme procesu orientace nových zaměstnanců. Každý nový zaměstnanec absolvuje během prvních měsíců práce orientační školicí program, který mu umožní plnit rychle a efektivně úkoly na pracovišti a zároveň zpříjemní začátek v novém prostředí. Navíc organizujeme pravidelná školení pro zaměstnance oddlěení prodeje, aby naši poradci, farmaceutiční zástupci a klíčoví account manažeři dostávali silnou podporu v oblastech pracovních norem a lékařské znalosti.

 

POSTGRADUÁLNÍ STUDIA

 

V červnu 2015 jsme společně s Akademií Leona Koźmińského založili program postgraduálních studií určený našim zaměstnancům. Tematický rozsah kurzů byl uzpůsoben jejich potřebám. Je to první takový program připravený naší organizací a účastní se ho 11 studentů, kteří mají odborné znalosti týkající se farmaceutického průmyslu a jejich jednotlivých odborných oblastí.

 

NAŠE OCENĚNÍ

 

PRVNÍ MÍSTO

v hodnocení

NEJVÍCE NOVÁTORSKÝCH

společností v Polsku v roce 2008 – Ústav pro ekonomii Polské akademie věd.

 

DRUHÉ MÍSTO

v hodnocení

NEJVÍCE NOVÁTORSKÝCH

společností v sektoru zdravotnictví v roce 2008 – Ústav pro ekonomii Polské akademie věd.

 

TŘETÍ MÍSTO

v soutěži

„LÍDŘI PODNIKÁNÍ 2010“

– Forbes, září 2010.