POSLÁNÍ A HODNOTY ADAMED

REAGUJEME NA KLÍČOVÉ ÚKOLY MODERNÍ LÉKAŘSKÉ VĚDY

PODÍVEJTE SE NA NAŠE VIDEO
Zkoumáme nové možnosti léčby. Zlepšujeme léky, které jsou v současnosti dostupné na trhu, a distribuujeme je ve velkém měřítku. Výzkum a vývoj představují pilíře našich provozoven.

SPOJUJEME VĚDU
A PODNIKÁNÍ

 

OTEVŘENOST A INOVACE


Aktivně vyhledáváme nová, nestandardní řešení zaměřená na zvýšení hodnoty a
zdůraznění jedinečnosti naší společnosti. Jsme připraveni řešit úkoly a
spolupracovat přes hranice našich provozoven.

 

NEUSTÁLE SE SNAŽÍME ZLEPŠOVAT SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

KVALITA

Dbáme na každý detail práce v naší společnosti; všechny kroky provádíme s pečlivostí a pílí. Pracujeme v souladu s přijímanými standardy.

 

VÝZKUM VÝVOJE

LABORATOŘE

 

ETIKA NAŠÍ PRÁCE

Zjistěte, jak zacházíme s lidmi, s nimiž spolupracujeme při vytváření kapitálu naší společnosti.

 

PŘISTUPUJEME K LIDEM S POROZUMĚNÍM A SNAŽÍME SE CHÁPAT RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU

VZÁJEMNÁ ÚCTA

Uznáváme pocity jiných lidí a reagujeme na ně vhodným a odpovědným způsobem. Umíme naslouchat lidem, vážíme si jich a jsme k nim pozorní. Poskytujeme vzájemnou zpětnou vazbu.

 

BUDUJEME HODNOTY NAŠÍ
SPOLEČNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM
VČASNÉHO A EFEKTIVNÍHO PLNĚNÍ
ÚKOLŮ

PROVOZNÍ DOKONALOST

Přijímáme odpovědnost za přijatá rozhodnutí a
uskutečněné akce. Neustále se snažíme zlepšovat
postupy naší organizace a zlepšujeme své
schopnosti.

 

FLEXIBLITA A

RYCHLÁ AKCE


Můžeme rychle zavádět řešení, analyzovat situaci, rychle rozhodovat a přijímat plnou odpovědnost za svá rozhodnutí. Přijímáme změny a vidíme příležitosti, které z nich vyplývají. Máme schopnost upravovat priority.