Report CSR Skupiny Adamed

 

Adamed se již 30 let rozvíjí udržitelným způsobem, a tímto odpovídá na výzvy současné medicíny vývojem vědy a inovacemi. Zavádí nová řešení a reaguje tak na potřeby pacientů, mimo jiné tváří v tvář současným civilizačním nemocem. Má značný přínos pro rozvoj polského hospodářství a inovativnosti.

 Adamed připravuje reporty o společenské odpovědnosti firem (CSR), v níž jsou představeny klíčové činnosti soustředěné na takové oblasti, jako: pacienti a spolupracovníci, trh, životní prostředí, podpora vědy.

 

CSR strategie Adamed na roky 2017–2019

Nadace Skupiny Adamed byla založena za účelem podpory výzkumně-vývojové, vědecké a osvětové činnosti v oblasti exaktních a přírodních věd. Nadace šíří myšlenku spolupráce a integruje vědecké prostředí, farmaceutický, zdravotnický a biotechnologický průmysl a také posiluje spolupráci se subjekty s podobnými úkoly a cíli, které působí v Polsku i v zahraničí.

 

 

Vědecko-vzdělávací program určený studentům nástavbových škol, realizovaný Nadací Skupiny Adamed. Jeho cílem je identifikace a podpora talentované mládeže ve věku 15–19 let ve vědeckém rozvoji a také popularizace exaktních a přírodních věd v rámci celé společnosti.

 

Do čtyř dosavadních ročníků se přihlásilo téměř 25 tisíc mladých lidí.

 

VZDĚLÁVACÍ
KAMPANĚ

 

Jsme společensky odpovědná firma. Právě proto iniciujeme celou řadu kampaní, které se věnují důležitým problémům z oblasti prevence onemocnění, péče o zdraví a fungování osob s různým onemocněním a jejich rodin v rámci společnosti. Vzděláváme, informujeme, měníme postoje a pomáháme každý den. Taková angažovanost se vždy zúročí – Adamed se těší nejen velké důvěře společnosti, získali jsme také řadu ocenění z vědeckého prostředí i institucí, které sledují společenskou činnost.

 

PRO SPOLEČNÉ DOBRO

 

Firemní dobrovolnictví, pomoc místním komunitám, podpora pro dětské domovy, hospice a Centrum dětského zdraví. Stovky spolupracovníků Adamed věnujících čas a energii pro dobro druhých.

 

NAŠE HODNOTY

 

TÝDEN HODNOT

Týden hodnot je iniciativa, která výjimečným způsobem vyjadřuje náš přístup ke spolupracovníkům a nejdůležitější hodnoty v naší práci. Jasná pravidla dodržovaná celým týmem příznivě ovlivňují pracovní nasazení, atmosféru na pracovišti, ale také obchodní výsledky organizace.

SPOLEČENSKÉ INICIATIVY PROVÁDĚNÉ ADAMED

Jsou realizovány v mnoha rovinách – počínaje péčí o nejbližší okolí až po projekty s celopolským dosahem. Společenská odpovědnost firem se totiž nesmí zakládat pouze na jednorázových činnostech, ale musí tvořit součást dlouhodobé strategie firmy.

EKOLOGIE

 

Máme systém řízení záležitostí ochrany životního prostředí založený na environmentálních rozhodnutích vydaných příslušnými úřady, v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí. 

 

Máme k dispozici program pro průběžné sledování měření elektrické energie, jehož účelem je snížení negativních emisí.

 

LIDSKÁ PRÁVA

 

Aktivně řídíme etiku a zajišťujeme tak komplexní a aktuální dodržování klíčových hodnot v organizaci.

 

Martyna Strupczewska,

vedoucí pro CSR

csr@adamed.com.pl,

tel.: (+48) 22 486 42 26

 

POCTIVÝ OBCHODNÍ STYK

 

Normy se týkají oblastí etiky a boje proti korupci, bezpečnostních standardů a kvality výrobků a služeb.

 

Provádíme řadu činností propagujících myšlenku udržitelné a uvědomělé spotřeby a využívání služeb.

 

Máme zavedeny standardy v oblasti prodeje a poprodejní obsluhy zákazníka a také politiku bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

 

Provádíme také činnosti zajišťující rovný přístup k našim výrobkům a službám.

 

Spolupráce s obchodními partnery je založena na dodržování mimofinančních norem zahrnujících mj. sociální, etické a environmentální otázky.

 

ČINNOSTI ZA ÚČELEM OMEZENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí strategie Adamed. Průběžně monitorujeme vliv na životní prostředí a analyzujeme oblasti, v nichž můžeme snížit spotřebu energie. Sledujeme trendy a hledáme moderní řešení. O ekologii přemýšlíme komplexně, analyzujeme celý životní cyklus námi vyráběných výrobků – od výroby až po odpovědnou recyklaci obalů.

Realizujeme program třídění odpadů a také trvale kontrolujeme spotřebu energií.

Adamed podporuje realizaci Sustainable Development Goals (SGDs) svou strategií a činností.