Skupina Adamed se účastní programů stáží v posledních několika letech, kdy zve studenty posledních ročníků a absolventy, kteří chtějí poznat oblast farmaceutického průmyslu zevnitř a získat první odborné zkušenosti.

 

Programy stáží ve skupině Adamed poskytují výbornou příležitost ctižádostivým jedincům, kteří hledají zajímavé odborné činnosti, a dávají jim možnost získat zkušenosti v těchto odděleních: oddělení marketingu, výzkumu a vývoje, výrobní oddělení, dodavatelský řetězec, kontrola jakosti, osobní nebo obchodní oddělení. Programy stáží jsou také dobrou příležitostí pro skupinu Adamed, jak najít nadané a nadšené mladé pracovníky, kteří by společně se skupinou Adamed chtěli rozvíjet své odborné dovednosti.

 

INDIVIDUÁLNÍ
PROGRAMY STÁŽÍ VE
SKUPINĚ ADAMED

 

Informace o jednotlivých programech stáží s termíny pro podání přihlášek a kontaktními údaji budou zveřejněny na webových stránkách skupiny Adamed. Letos budou zahrnovat programy stáží organizované pro účastníky programu „Ambasador skupiny Adamed”.

 

PROGRAMY
STÁŽÍ

 

Skupina Adamed se zapojuje do programu „Grasz o Staż“ [Hra o stáž] organizovaného společností PWC a deníkem Gazeta Wyborcza, a programu „Kariéra“, organizovaného Polskou radou pro podnikání.

 

PROGRAMY STÁŽÍ VE SKUPINĚ ADAMED

 

1. Možnost získat první odborné zkušenosti prostřednictvím programu stáží zaměřeného na znalosti;
2. Podpora školitele programu stáží;
3. Možnost zpracovávat projekt, který se může uskutečnit v praxi v rámci skupiny Adamed;
4. Práce v novátorské a dynamicky se rozvíjející společnosti, příležitost poznat farmaceutický průmysl zevnitř;
5. Možnost zapojit se do náborového procesu skupiny Adamed;
6. Zajištění dopravy do práce a z práce pro pracovníky žijící ve Varšavě.

Mnozí z výherců „Hry o stáž“ v současné době rozvíjejí svoji kariéru v rámci struktur společnosti. Program stáží skupiny Adamed není jen příležitostí pro studenty a absolventy, jak získat první odborné zkušenosti, ale také příležitostí k dlouhodobé spolupráci a rozvoji jejich schopností.

 

PRAVIDLA PROGRAMŮ
STÁŽÍ

 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

Program je určen absolventům a studentům
posledního ročníku

 

PROCES PŘIJÍMÁNÍ STÁŽISTŮ

do programů stáží začíná v únoru a březnu

 

KROKY PŘI PŘIJÍMÁNÍ DO PROGRAMU STÁŽÍ

 

PŘIHLÁŠKA

Jestliže se chcete zúčastnit programu stáží ve skupině Adamed, zašlete nám svůj životopis a motivační dopis. Máte-li zájem o program „Hra o stáž“ nebo „Kariéra“, zašlete svou přihlášku prostřednictvím jednotlivých programů stáží na adresu uvedenou v oznámení, které se týká programu stáží.

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Uchazeči zařazení do zkráceného seznamu pro další fáze přijímacího řízení budou vyzváni, aby zpracovali případovou studii připravenou našimi školiteli programu stáží. To je velmi důležitá fáze přijímacího řízení – kandidáti, kteří uspějí se zpracováním případové studie, dostanou pozvánku k následným krokům řízení.

 

POHOVOR


Uchazeči, kteří projdou fází zpracování případové studie, dostanou pozvánku na pohovor se školitelem programu stáží a zástupcem osobního oddělení. Cílem pohovoru je zjistit více informací o kandidátech, o jejich platovém očekávání a plánech budoucí kariéry i o jejich dovednostech, schopnostech a pracovních zkušenostech. Je to příležitost „pochlubit se“ svými úspěchy, pohovořit o svých zájmech a koníčcích. Je to také příležitost k diskusi nad případovou studií zpracovanou kandidátem. Během pohovoru dostanou účastníci informace o plánovaném programu stáží a o naší společnosti, aby obě strany měly úplné údaje pro rozhodování, zda začnou spolupracovat v rámci programu stáží. Každý účastník pozvaný k pohovoru dostane od nás zpětnou vazbu. Uchazeči přijatí do programu stáží ve skupině Adamed dostanou potřebné informace před zahájením programu.