3CLA - biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy

 

Tytuł projekty: ,,3CLA - biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy"

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kierowanej terapii przeciwnowotworowej nowego typu, która będzie się charakteryzowała znacznie wyższą efektywnością leczenia względem wielu rodzajów nowotworów, a także znacznie większą selektywnością w stosunku do komórek rakowych zapewniając tym samym nieporównywalnie wyższe bezpieczeństwo w porównaniu do obecnie stosowanych metod.

Program wsparcia: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych.

Nazwa beneficjent: Adamed Sp. z o.o.

Wartość projektu: 54 354 582,14 zł.

Wartość dofinansowania: 27 177 118,67 zł. 

Okres realizacji projektu: 22.10.2008 - 31.12.2015