GŁÓWNE
CELE

 

 

ROZWÓJ
WIEDZY

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSO- NALNYCH

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

ROZWÓJ KOMPETENCJI

W ramach Adamed University wdrażamy szkolenia Insights Discovery dzięki, którym uczestnicy będą mieli większą świadomość relacji panujących w ich zespołach, wzmocnią swoją efektywność indywidualną,
a także efektywność swoich zespołów.

Wdrażamy również Kulturę Coachingu. Dzięki temu Menedżerowie skutecznie będą odkrywać potencjał swoich współpracowników, a także dostosowywać narzędzia coachingowe
do Zarządzania Sytuacyjnego Blancharda.

WYDZIAŁY ADAMED UNIVERSITY