AKADEMIA LIDERA

Dzień 1: ROLA LIDERA/MENEDŻERA.

Rola lidera/managera, równowaga w 4 wymiarach (ludzie/procesy/praca własna/rozwój podwładnych).

5 Sił napędowych sukcesu (samoocena mocnych stron i obszarów do rozwoju).

HCD Model i style zarządzania.

Delegowanie i przekazywanie odpowiedzialności w zależności od indywidualnych możliwości – postawa uczestnicząca.

Postawa dyrektywna – przekazywanie decyzji, budowanie autorytetu poprzez branie odpowiedzialności za trudne sytuacje.

Dzień 2: INFORMACJA ZWROTNA/MOTYWOWANIE.

Raport z zastosowania w praktyce najważniejszych elementów

z poprzedniego treningu i zasady budowania relacji.

Teoria góry lodowej – zasady wywierania wpływu na ludzi

Uznanie/docenienie: jak okazać szacunek i motywować

Informacja zwrotna mająca na celu poprawę.

Motywacja/demotywacja.

Dzień 3: KOMUNIKACJA.

Raport z zastosowania w praktyce najważniejszych elementów z poprzednich treningów.

Fundamentalne zasady komunikowania się między ludźmi – Pryzmat

Aktywne słuchanie: jak zrozumieć innych i zidentyfikować jutrzejsze rozwiązania.

Potwierdzenie odbioru – reagowanie na ataki i obiekcje.

Zarządzanie zmianą.

Dzień 4: WYZNACZANIE CELÓW/PODNOSZENIE WYDAJNOŚCI.

Raport z zastosowania w praktyce najważniejszych elementów z poprzednich treningów.

Wyznaczanie celów i podejmowanie za nie decyzji, podnoszenie wydajności, gemba coaching jako narzędzie skutecznie wspierające wyznaczanie, monitorowanie i egzekwowanie celów.

Konflikt i radzenie sobie z konfliktem pomiędzy pracownikami.