AKADEMIA UMIEJĘTMOŚCI MENEDŻERESKICH

MODUŁ 1
Szkolenie e-learningowe: Podejmowanie decyzji.
Szkolenie classroom: Podejmowanie decyzji menedżerskich.
W trakcie tego szkolenia poznasz min.: jaki jest Twój styl rozwiązywania problemów i  podejmowania decyzji, a także metodę 4 krokó twórczego rozwiązywania problemów biznesowych.

MODUŁ 2
Szkolenie e-learningowe: Zarządzanie ludźmi.
Szkolenie classroom: Wyznaczanie celów: monitoring, egzekwowanie, rozliczanie.
Wydaje się, że wyznaczanie i egzekwowanie celów jest łatwe, cóż w praktyce prawidłowe przeprowadzenie tego procesu bywa trudne. Warsztatowa forma spotkania, blisko Twojej rzeczywistości pozwoli na zmierzenie się z tą materią.

MODUŁ 3
Szkolenie e-learningowe: Efektywność w zarządzaniu pracownikiem.
Szkolenie classroom: Skuteczne Przywództwo: jak być skutecznym i angażującym liderem.
Moduł realizowany w oparciu o koncepcję Przywództwa Sytuacyjnego (SLII®) Kena Blancharda, jednej z najbardziej znanych i uznawanych metodologii zarządzania w świecie.