AKADEMIA PROJECT MANAGERA

MODUŁ 1
Szkolenie e-learningowe: Efektywność w zarządzaniu zespołem.
Szkolenie classroom: Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL.
Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL to model praktycznego przywództwa zespołowego, opracowany przez Kena Blancharda - światowy autorytet w dziedzinie zarządzania (m.in. współautor bestselleru „Jednominutowy menedżer”).

MODUŁ 2
Szkolenie e-learningowe: Zarządzanie projektem.
Szkolenie classroom: Zarządzanie projektami.
Praktyczne szkolenie pozwalające na udoskonalenie swojej wiedzy i doświadczenia związanego z zarządzaniem projektami, dodatkowo stwarzające okazję do wymiany doświadczeń z innymi project managerami.

MODUŁ 3
Szkolenie e-learningowe: Ocena sytuacji i informacja zwrotna w zarządzaniu ludźmi.
Szkolenie classroom: Skuteczne wyznaczanie i monitorowanie celów.
Wydaje się, że wyznaczanie i egzekwowanie celów jest łatwe, cóż w praktyce prawidłowe przeprowadzenie tego procesu bywa trudne. Warsztatowa forma spotkania, blisko Twojej rzeczywistości pozwoli na zmierzenie się z tą materią.