AKADEMIA PRZYWÓDZTWA

MODUŁ 1
Szkolenie e-learningowe: Leadership – 5 koncepcji przywództwa.
Szkolenie classroom: Leadership – skuteczne przywództwo.
Moduł realizowany w oparciu o koncepcję Przywództwa Sytuacyjnego (SLII®) Kena Blancharda, jednej z najbardziej znanych i uznawanych metodologii zarządzania w świecie.

MODUŁ 2
Szkolenie e-learningowe: Angażowanie pracowników w realizację strategii lub/i Budowanie zaangażowania i efektywności pracowników w procesach zmian.
Szkolenie classroom: Budowanie zaangażowania pracowników.
Dzięki metodologii „Kompas motywacji” menedżerowie z dużym doświadczeniem mają możliwość autodiagnozy własnego stylu motywowania podwładnych oraz podjęcia decyzji czy i jakich korekt dokonać w swoim sposobie kierowania ludźmi.

MODUŁ 3
Szkolenie e-learningowe: Strategia blektinego ocenu lub/i Zarządzanie wspierające rozwój ludzi i zespołów.
Szkolenie classroom: Myślenie strategiczne.
Strategia Błękitnego Oceanu to warsztat zawierający zarówno element edukacyjny jak również praktyczną możliwość pracy na rzeczywistości biznesowej firmy.