Adamed Partnerem Dnia Polskiej Farmacji 

14 maja odbył się XVIII Dzień Polskiej Farmacji organizowany przez Gazetę Farmaceutyczną. Wydarzenie, którego partnerem została firma Adamed, przebiegło pod hasłem „Branża farmaceutyczna 2019. Karuzela prawnych zmian w ochronie zdrowia”. 

Konferencja była okazją do analizy obecnej sytuacji rynku farmaceutycznego i jego perspektyw w obliczu planowanych oraz wdrażanych zmian prawnych i informatycznych. Wykłady na ten  temat wygłosili m.in. Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Bartłomiej Wnuk, Dyrektor Centrum Systemu Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

Dodatkowo, w programie wydarzenia znalazły się dwie debaty z udziałem ekspertów, w tym przedstawicieli instytucji i urzędów oraz organizacji branżowych, którzy  dyskutowali na temat mechanizmów refundacji leków w Polsce, nowych regulacji prawnych na rynku farmaceutycznym oraz procesie jego elektronizacji.