We wtorek 2 lipca 2019 r. Centrum Badawczo-Rozwojowe Adamedu w Pieńkowie odwiedzili uczestnicy pierwszej edycji programu Polish International Leadership Visiting, którego celem jest promocja Polski jako kraju nowoczesnego i innowacyjnego.

W ramach programu młodzi Europejczycy mogą wziąć udział w wizytach studyjnych w polskich przedsiębiorstwach, które są wizytówką Polski na świecie. Jednym z nich jest firma farmaceutyczno-biotechnologiczna Adamed, która zaprosiła gości z zagranicy do Centrum Badawczo-Rozwojowego w Pieńkowie k. Warszawy. Siedzibę Adamedu odwiedziło szesnastu gości z takich krajów europejskich jak Rumunia, Hiszpania, Niemcy, Chorwacja, Słowenia czy Albania.

Podczas spotkania Współpracownicy firmy zaprezentowali misję i historię Adamedu, opowiedzieli o inwestycjach w prace badawcze i rozwojowe, a także  przybliżyli procesy opracowywania i wdrażania innowacyjnych produktów leczniczych. Spotkanie zakończyło się sesją Q&A z Maciejem Adamkiewiczem, Prezesem Zarządu Adamedu oraz zwiedzaniem laboratoriów badawczych. 

Koordynatorem programu Polish International Leadership Visiting jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Biorą w nim udział wyróżniający się młodzi liderzy z krajów europejskich, reprezentujących środowiska akademickie, media, start-upy, organizacje pozarządowe, biznes i politykę.