Nagroda Sustainable Economy Awards dla dr n. med. Małgorzaty Adamkiewicz

Dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Dyrektor Generalny oraz Wiceprezes Zarządu firmy Adamed, Prezes Zarządu Fundacji Adamed otrzymała nagrodę specjalną w ramach konkursu „Sustainable Economy Awards”.

Kapituła Konkursowa postanowiła nagrodzić dr n. med. Małgorzatę Adamkiewicz m.in. za promocję rozwoju gospodarki poprzez innowacje i za nacisk na realizację działań zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi, a także za wspieranie działalności oświatowej i popularyzację nauk ścisłych w ramach programu ADAMED SmartUP. Docenione zostały wybitne osiągnięcia w działalności charytatywnej,  oraz fakt, iż podejmowane przez nagrodzoną przedsięwzięcia CSR dotyczą nie tylko lokalnych społeczności, ale mają również zasięg ogólnopolski.

W Adamedzie od zawsze staramy się by Polacy mieli stały dostęp do bezpiecznych i nowoczesnych leków,  by polska gospodarka stawała się coraz bardziej innowacyjna, by polscy Seniorzy byli zdrowsi, a zdolna młodzież miała szansę na rozwój dzięki naszemu programowi ADAMED SmartUP. – powiedziała Katarzyna Dubno – Członek Zarządu Fundacji Adamed, która w imieniu dr n. med. Małgorzaty Adamkiewicz odebrała statuetkę.

Uroczyste wyłonienie laureatów miało miejsce podczas gali wieńczącej „Sustainable Economy Summit”, która odbyła się 27 listopada w warszawskim hotelu Sheraton. Wyróżnienie jest przyznawane podmiotom i osobom wdrażającym idee odpowiedzialnego rozwoju, promującym postawę proekologiczną oraz wyróżniającym się działaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem konkursu jest Executive Club – organizacja zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących przeszło dwieście najważniejszych polskich
i międzynarodowych spółek.

Gospodarka, środowisko i wsparcie nauki

Poszukiwania innowacyjnych leków Adamed rozpoczął już w 2001 roku jako pierwsza polska firma farmaceutyczna. Dotychczas przeznaczył już ponad 1,5 mld zł na inwestycje oraz badania i rozwój. Pieniądze te przynoszą korzyści polskiej gospodarce, podnosząc poziom jej innowacyjności.

Adamed od lat koncentruje się także na wdrażaniu rozwiązań chroniących środowisko zarówno w obszarze produkcji, jak i w pozostałej aktywności biznesowej. Przykładem tego jest działający program „zero strat” w zakresie gospodarki odpadami, wpisujący się w trend gospodarki obiegu zamkniętego. W ciągu ostatnich czterech lat Adamed zmniejszył zużycie energii cieplnej o 37 procent, a elektrycznej o 7 procent. Ilość ścieków została ograniczona o 30 procent, a emisja CO2 o 22 procent, ograniczono produkcję odpadów i aż 82 procent z nich oddawanych jest do recyclingu. W tym roku Adamed rozpoczął także wymianę wszystkich samochodów na niskoemisyjne, hybrydowe.

Troszcząc się także o rozwój polskiej młodzieży, poprzez Fundację Adamed, 2014 roku firma zainicjowała program ADAMED SmartUP, który wyłania i wspiera najbardziej utalentowanych młodych ludzi. Pięć lat programu to ponad 37 tys. zarejestrowanych osób, 250 uczestników wakacyjnych obozów naukowych, 50 laureatów nagrody głównej oraz 12 stypendystów programu.