Stanowisko Adamedu dot. publikacji w Gazecie Wyborczej z dn. 17 grudnia br.

Stanowisko Adamedu dot. publikacji w Gazecie Wyborczej oraz na portalu internetowym www.wyborcza.pl związanej z działaniami refundacyjnymi Ministerstwa Zdrowia

W związku artykułem pt. Lista leków na życzenie, autorstwa Pani Judyty Watoły, opublikowanym dnia 17 grudnia 2018 r. w Gazecie Wyborczej oraz na portalu internetowym www.wyborcza.pl niezwłocznie po zapoznaniu się z materiałem przesłaliśmy do redakcji wniosek o sprostowanie nieprawdziwych informacji. Poniżej przekazujemy stanowisko firmy Adamed. 

WNIOSEK O SPROSTOWANIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI

Na podstawie art.31a ust.1 ustawy Prawo prasowe wnoszę o sprostowanie nieprawdziwych i nieścisłych  informacji zawartych w artykule pt. „Lista leków na życzenie” autorstwa Pani Judyty Watoły, opublikowanym dnia 17 grudnia 2018 r. w Gazecie Wyborczej oraz na portalu internetowym www.wyborcza.pl.

Zawarte w treści artykułu nieprawdziwe informacje godzą w dobre imię firmy Adamed oraz Pani Małgorzaty Adamkiewicz. Firma Adamed od lat przełamuje monopol zagranicznych koncernów udostępniając polskim pacjentom nowoczesne produkty po przystępnych cenach.  

Nikt z redakcji Gazety Wyborczej przed opublikowaniem przedmiotowego artykułu nie skontaktował się z jakimkolwiek przedstawicielem Adamedu w celu weryfikacji informacji zamieszczonych w opublikowanym artykule z dnia 17 grudnia 2018 roku.

Treść sprostowania:

W artykule autorstwa Pani Judyty Watoły pt. „Lista leków na życzenie”,  opublikowanym dnia 17.12.2018 r. w dzienniku  „Gazeta Wyborcza” nieprawdziwe są następujące informacje:

  1. Nieprawdziwa jest informacja, jakoby „hurtownie leków zaczęły natychmiast rezygnować z zamówień w Adamedzie”. Żadna ze współpracujących z Adamedem hurtowni nie anulowała jakichkolwiek zamówień w związku z opublikowaniem projektu listy refundacyjnej.

  2. Nieprawdziwa jest informacja, że wiceprezes Adamedu Małgorzata Adamkiewicz „zażądała wpisania z powrotem jej leków na listę oraz zdjęcia projektu ze stron internetowych”. W projekcie listy refundacyjnej opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 12 grudnia 2018 roku nie znalazły się niektóre refundowane leki Adamedu, ponieważ formalnie nie zakończyła się dla nich jeszcze wtedy procedura negocjacyjna. W podobnej sytuacji były również niektóre produkty innych firm farmaceutycznych, które także nie znalazły się w tym projekcie listy refundacyjnej. Zgodnie z procedurą administracyjną obowiązującą w procesie ubiegania się o refundację, która to procedura jest jednolicie stosowana wobec wszystkich firm - po otrzymaniu negatywnych rozstrzygnięć Ministra Zdrowia Adamed przedstawił nowe propozycje cenowe dla wnioskowanych produktów wraz z obszernym uzasadnieniem ekonomicznym, i te nowe ceny zostały ostatecznie zaakceptowane przez Ministra Zdrowia. Na tej podstawie produkty Adamedu zostały dołączone do kolejnego projektu listy refundacyjnej opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 14 grudnia 2018 roku. Nie miały tu miejsca jakiekolwiek uchybienia w procedurze administracyjnej, która jest stosowana w jednakowy sposób wobec wszystkich wnioskodawców ubiegających się o refundację produktów leczniczych.

  3. Nieprawdziwa jest informacja, jakoby jakiekolwiek osoby reprezentujące Adamed interweniowały w sprawie usunięcia projektu nowej listy refundacyjnej ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia. Jak podało Ministerstwo Zdrowia projekt ten został wycofany ze stron internetowych MZ z uwagi na liczne błędy, które dotyczyły bardzo wielu produktów różnych firm umieszczonych w projekcie listy refundacyjnej.

  4. Nieprawdziwa jest informacja, jakoby rozstrzygnięcia dotyczące leków Adamedu, o których mowa w artykule, były podejmowane przez wiceministra Macieja Miłkowskiego, w szczególności nie jest prawdą, że negatywne rozstrzygnięcia były podpisane przez wiceministra Macieja Miłkowskiego, a następnie zostały one zmienione przez wiceministra Marcina Czecha.

  5. Nieprawdą jest, że „polskie firmy produkują tylko zamienniki oryginalnych leków”, bowiem polskie firmy farmaceutyczne, zapewniając bezpieczeństwo lekowe pacjentom produkują zarówno leki, dla których na rynku polskim nie są dostępne żadne zamienniki, jak również wytwarzają produkty cechujące się innowacyjnością i chronione patentami.