Stanowisko Adamedu dot. publikacji w Gazecie Wyborczej oraz na portalu internetowym www.wyborcza.pl
z dnia
19 grudnia 2018 r.

Stanowisko Adamedu dot. publikacji w Gazecie Wyborczej oraz na portalu internetowym www.wyborcza.pl z dnia 19 grudnia 2018 r.

W związku artykułem pt. „Kosztowny weekend ministrów”, autorstwa Pani Judyty Watoły, opublikowanym dnia 19 grudnia 2018 r. w Gazecie Wyborczej oraz na portalu internetowym www.wyborcza.pl niezwłocznie po zapoznaniu się z materiałem przesłaliśmy do redakcji wniosek o sprostowanie nieprawdziwych informacji. Poniżej przekazujemy stanowisko firmy Adamed:

Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy Prawo prasowe, przedkładamy wniosek o sprostowanie nieprawdziwych i nieścisłych informacji zawartych w artykule pt. „Kosztowny weekend ministrów” autorstwa Judyty Watoła, opublikowanym w dniu 19 grudnia 2018 roku w Gazecie Wyborczej oraz na portalu internetowym www.wyborcza.pl.

Informujemy, że w przypadku nieuwzględnienia wniosku o sprostowanie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy Prawo prasowe zastrzegamy podjęcie stosownych kroków prawnych.

Podkreślamy, że  przed opublikowaniem artykułu z dnia 19 grudnia 2018 roku nikt z redakcji Gazety Wyborczej nie skontaktował się z jakimkolwiek przedstawicielem Adamedu w celu weryfikacji informacji zamieszczonych w opublikowanych artykułach.

WNIOSEK O SPROSTOWANIE NIEPRAWDZIWYCH I NIEŚCISŁYCH INFORMACJI

Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy Prawo prasowe wnosimy o sprostowanie nieprawdziwych i nieścisłych informacji zawartych w artykule pt. „Kosztowny weekend ministrów” autorstwa Judyty Watoły, opublikowanym w dniu 19 grudnia 2018 roku w Gazecie Wyborczej oraz na portalu internetowym www.wyborcza.pl.

Treść sprostowania:

W artykule autorstwa Pani Judyty Watoły pt. „Kosztowny weekend ministrów”,  opublikowanym dnia 19.12.2018 r. w dzienniku  „Gazeta Wyborcza” nieprawdziwe i nieścisłe są następujące informacje:

1. Nieścisła jest informacja łącząca fakt dopisania produktów Adamedu do projektu listy refundacyjnej z dnia 14.12.2018 r. z konferencją Ministerstwa Zdrowia zorganizowaną w dniach 14-15 grudnia 2018 r. w Hotelu Narvil. Łączenie tych faktów ma charakter insynuacji i narusza wizerunek Adamedu. Zapytanie mailowe ze strony przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia skierowane do Hotelu Narvil dotyczące usługi konferencyjnej nastąpiło w dniu 22 listopada 2018 r.

Hotel Narvil i Adamed to dwa odrębne podmioty prawne prowadzące swoje operacje biznesowe rozłącznie i posiadające odrębne zarządy. Ani właściciele, ani żaden z przedstawicieli Adamedu nie mieli jakiejkolwiek wiedzy o zapytaniu skierowanym przez Ministerstwo Zdrowia do Hotelu Narvil w sprawie planowanego spotkania i poczynionej rezerwacji, jak również o opisywanym w artykule „wyjazdowym posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w dniach 14 i 15 grudnia”. Ani właściciele , ani żaden z przedstawicieli Adamedu nie uczestniczyli  w procesie uzgadniania warunków realizacji zamówienia, a o fakcie odbycia się spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w Hotelu Narvil dowiedzieli siępost factum.

2. Nieprawdziwa jest informacja, jakoby jakiekolwiek osoby reprezentujące Adamed interweniowały w sprawie usunięcia projektu nowej listy refundacyjnej ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia. Jak podało Ministerstwo Zdrowia projekt ten został wycofany ze stron internetowych MZ z uwagi na liczne błędy, które dotyczyły bardzo wielu produktów różnych firm umieszczonych w projekcie listy refundacyjnej.

3.Nieprawdziwa jest informacja, że Adamed przedstawił nową ofertę cenową w czwartek tj. 13 grudnia 2018 r. Nowe oferty cenowe zostały przez Adamed złożone zgodnie z obowiązującą procedurą administracyjną w systemie SOLR wraz z obszerną argumentacją ekonomiczną w dniach 10 i 11 grudnia 2018 r. Te nowe propozycje cenowe zostały ostatecznie zaakceptowane przez Ministra Zdrowia. Na tej podstawie produkty Adamedu zostały dołączone do kolejnego projektu listy refundacyjnej opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 14 grudnia 2018 roku. Nie miały tu miejsca jakiekolwiek uchybienia w procedurze administracyjnej, która jest stosowana w jednakowy sposób wobec wszystkich wnioskodawców ubiegających się o refundację produktów leczniczych.

4. Nieprawdziwa jest informacja, jakoby brak leków Adamedu na projekcie listy refundacyjnej opublikowanym na stronach Ministerstwa Zdrowia w dniu 12 grudnia 2018 roku miał „wystraszyć kontrahentów Adamedu”. Żadna ze współpracujących z Adamedem hurtowni nie anulowała jakichkolwiek zamówień w związku z opublikowaniem projektu listy refundacyjnej.

5. Nieścisła jest informacja sugerująca, że w nowym projekcie listy refundacyjnej opublikowanym w dniu 14 grudnia 2018 roku zostały dopisane jedynie leki Adamedu. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 17 grudnia 2018 roku w nowym projekcie listy refundacyjnym znalazło się łącznie 39 produktów różnych firm farmaceutycznych, które nie były uwzględnione w pierwszym projekcie listy refundacyjnej. Pośród 39 dopisanych produktów jedynie 12 (a nie 14 jak wskazano w artykule) to produkty Adamedu.