Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki - powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii

 

Tytuł projketu: „Badania przedkliniczne i kliniczne nad przeciwnowotworowym działaniem nowej cząsteczki, pochodnej TRAIL, ukierunkowanej na sygnalizację śmierci komórki - powołanie krajowego ośrodka badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii”

Program wsparacia: Program STRATEGMED „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – Konkurs II Nazwa 

Nazwa beneficjneta: Lider - Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Konsorcjant -Adamed Sp. z o.o.

Wartość projektu: 21 550 490,00 zł. 

Wartość dofinansowania: 18 487 740,00 zł w tym dofinansowanie Adamed Sp. z o.o. 5 637 875,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.09.2015 - 31.08.2018