ŁĄCZYMY NAUKĘ
I BIZNES

Dział Badań i Rozwoju prowadzi prace w ramach innowacyjnych platform badawczych.
 
Poszukujemy innowacyjnych leków na nowotwory oraz choroby ośrodkowego układu nerwowego.

 

W 2001 r. Adamed jako pierwszy wśród polskich firm farmaceutycznych zapoczątkował poszukiwanie innowacyjnych leków. Dziś obszarami naszych działań są onkologia i choroby ośrodkowego układu nerwowego. Nasze projekty realizujemy we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.

 

DWIE PLATFORMY BADAWCZE -
ONKOLOGICZNA
I NEURO - PSYCHIATRYCZNA

 

Dynamiczny rozwój projektów w Adamedzie jest możliwy dzięki zaawansowanemu zapleczu technicznemu - posiadamy m.in. jedną z pierwszych w Polsce linii biotechnologicznych i biofermentacyjnych, własną pracownię GMO, NIH panel - panel nowotworowych linii komórkowych, opracowany przez National Cancer Institute w USA, służący do badania cząsteczek przeciwnowotworowych.

 

"Bogata infrastruktura pozwala na syntezowanie codziennie setek,
a nawet tysięcy związków, które mają szansę znaleźć zastosowanie jako przełomowe leki nowej generacji."

PIPELINE

Poznaj innowacyjne projekty. 

 

PUBLIKACJE

 

AN EFFICIENT SYNTHESIS OF INDOLO[2,3-B]QUINOLINE...

Anti-EGFR Agents: Current Status, Forecasts and Future...

 

Structural factors affecting cytotoxic activity of...

 

Structural factors affecting affinAD-O53.2--a novel...

 

Structural factors affecting affinity of cytotoxic...

 

PION BADAWCZO - ROZWOJOWY TWORZĄ DWA LABORATORIA
I TRZY DZIAŁY:


Laboratorium Chemiczne prowadzi syntezy nowych związków chemicznych o potencjalnym, przyszłym zastosowaniu jako leki innowacyjne.
Laboratorium Biologiczne wyposażone jest w aparaturę najnowszej generacji, która służy do badań łączących biochemię, fizjologię, biologię molekularną i biotechnologię. Proces poszukiwania nowych rozwiązań, zarówno w obszarze leków generycznych, jak
i innowacyjnych oraz ich wprowadzania na rynek mocno wspierają pozostałe Działy Pionu Badawczo-Rozwojowego. Profesjonalnie przygotowana kadra, dogłębna znajomość prawa farmaceutycznego i patentowego oraz systemy organizacyjne pozwalają na skuteczną aplikację rozwiązań wypracowanych przez naszych naukowców.

 

PION BADAWCZO - ROZWOJOWY TWORZĄ DZIAŁY: NAUKOWY, ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, REJESTRACJI I BADAŃ KLINICZNYCH

 

NASI PARTNERZY

Od początku naszej działalności aktywnie współpracujemy ze środowiskiem naukowym i akademickim, wspierając ciekawe inicjatywy naukowe. Efektem tej współpracy są projekty badawcze realizowane przez ich autorów w zewnętrznych ośrodkach przy wsparciu naukowym i finansowym Adamedu.

 

 

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ

 

 

 

INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA
W GDAŃSKU