ŁĄCZYMY

NAUKĘ
I BIZNES

Dział Badań i Rozwoju prowadzi prace w ramach innowacyjnych platform badawczych.
 
Poszukujemy innowacyjnych leków na nowotwory oraz choroby ośrodkowego układu nerwowego.

 

W 2001 r. Adamed jako pierwszy wśród polskich firm farmaceutycznych zapoczątkował poszukiwanie innowacyjnych leków. Dziś obszarami naszych działań są onkologia i choroby ośrodkowego układu nerwowego. Nasze projekty realizujemy we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.

 

DWIE PLATFORMY BADAWCZE -
ONKOLOGICZNA
I NEURO - PSYCHIATRYCZNA
 

Dynamiczny rozwój projektów w Adamedzie jest możliwy dzięki zaawansowanemu zapleczu technicznemu - posiadamy m.in. jedną z pierwszych w Polsce linii biotechnologicznych i biofermentacyjnych, własną pracownię GMO, NIH panel - panel nowotworowych linii komórkowych, opracowany przez National Cancer Institute w USA, służący do badania cząsteczek przeciwnowotworowych.

 

"Bogata infrastruktura pozwala na syntezowanie codziennie setek,
a nawet tysięcy związków, które mają szansę znaleźć zastosowanie jako przełomowe leki nowej generacji."

PIPELINE

Poznaj innowacyjne projekty. 

 

NOWE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

W REALIZACJĘ PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W ADAMED SĄ ZAANGAŻOWANE DZIAŁY: ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, PREFORMULACJI, ANALITYKI, FORMULACJI I TECHNOLOGII, SYNTEZY ORGANICZNEJ ORAZ DZIAŁY REJESTRACJI I BADAŃ KLINICZNYCH.

Z POCZĄTKIEM 2018 ROKU ADAMED ROZPOCZĄŁ REALIZACJĘ PROJEKTÓW W NOWYM OBSZARZE PRODUKCJI PILOTAŻOWEJ R&D (PILOT PLANT).

W NOWOCZESNYCH LABORATORIACH BADAWCZYCH PRACUJĄ WYKWALIFIKOWANI, DOŚWIADCZENI  I POSIADAJĄCY WSZECHSTRONNĄ WIEDZĘ SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE CHEMII, FARMACJI ORAZ BIOTECHNOLOGII, WIĘKSZOŚĆ Z TYTUŁEM NAUKOWYM DOKTORA.

UKIERUNKOWANY NA CIAGŁY ROZWÓJ I DOSKONALENIE ZESPÓŁ OSIĄGA SUKCESY REALIZUJĄC WIELE SKOMPLIKOWANYCH PROJEKTÓW Z WARTOŚCIA DODANĄ.

NASI PARTNERZY

Od początku naszej działalności aktywnie współpracujemy ze środowiskiem naukowym i akademickim, wspierając ciekawe inicjatywy naukowe. Efektem tej współpracy są projekty badawcze realizowane przez ich autorów w zewnętrznych ośrodkach przy wsparciu naukowym i finansowym Adamedu.

 

 

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ

 

 

 

INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

POLITECHNIKA GDAŃSKA
W GDAŃSKU