ETAP II:
ROZMOWA
KWALIFIKACYJNA

 

Jeśli spełniasz kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu, najprawdopodobniej zaprosimy Cię na rozmowę rekrutacyjną. Zależeć to może od liczby aplikacji spełniających kryteria. Standardowo na tym etapie rozmowy prowadzi pracownik Działu Zasobów Ludzkich oraz kierownik działu, do którego aplikujesz. Rozmowa ma na celu poszerzenie naszej wiedzy na temat informacji zawartych w CV oraz liście motywacyjnym. Zostaniesz zapytany o Twoje doświadczenie i konkretne umiejętności. Będziemy także starali się zweryfikować czy posiadasz konkretne kompetencje niezbędne na danym stanowisku.

 

W trakcie rozmów staramy się również przekazać jak najwięcej informacji na temat firmy oraz specyfiki pracy na danym stanowisku, aby obie strony, zarówno kandydat jak i rekruter, zakończyli rozmowę z pełną wiedzą na temat dopasowania profilu kandydata do oferty pracy.

 

 

 

ETAP III:
ROZMOWA Z MENADŻEREM
WYŻSZEGO SZCZEBLA

 

W niektórych procesach, zwłaszcza gdy rekrutujemy na stanowiska kluczowe, istnieje konieczność spotkania z menedżerem wyższego szczebla. Na tym etapie bardzo szczegółowo weryfikujemy kompetencje oraz przedstawiamy nasze oczekiwania wobec kandydata.
W zależności od potrzeb i stanowiska na jakie poszukujemy, kandydaci mogą zostać również poproszeni o wypełnienie testu lub rozwiązanie business case.

 

 

 

 

REKRUTACJA KONSULTANTÓW MEDYCZNYCH

I  PRZEDSTAWICIELI FARMACEUTYCZNYCH

 

         1. Pierwszy etap to spotkanie z kierownikiem sprzedaży odpowiedzalnym za dany region.

         2. Kandydaci wybrani podczas I etapu zapraszani są na rozmowy z Field Force Managerem.

         3. Po pomyślnym przejściu II etapu rozmów, odbywa się ostatnie spotkanie z przedstawicielem działu HR.