Z Historii Świata

Z Historii Adamedu

1986
Nobel w dziedzinie medycyny za prace nad czynnikami wzrostu żywych komórek i narządów.
Założenie firmy Adamed przez dr. n. med. Mariana Adamkiewicza.
1991
Powstaje pierwsza sieć telefonii komórkowej w Polsce.
Wprowadzenie na rynek leku na zakażenie układu moczowego. Opracowanie autorskiego sposobu wytwarzania bardzo czystej furaginy – upowszechnienie dostępu do terapii leczenia schorzeń urologicznych dla milionów pacjentów.
1994
Odkryto pierwiastki chemiczne: darmsztadt i roentgen.
Otwarcie pierwszego zakładu produkcyjnego w Pieńkowie,
koło Warszawy.
1998
Uzyskano ludzkie komórki macierzyste.
Rejestracja pierwszej polskiej amlodypiny. Ulepszenie metody syntezy amlodypiny: dzięki nowej, opracowanej po raz pierwszy w Polsce metodzie produkcji leku, znacznie zwiększyła się liczba pacjentów mogących skorzystać z terapii: z 75 tysięcy do ponad 1,5 miliona obecnie.
1999 2000
Liczba ludzi na Ziemi
przekroczyła 6 miliardów.
Utworzenie działu
badawczo-rozwojowego. Uzyskanie certyfikatu GMP, dostosowanie firmy do unijnych standardów wytwarzania.
2001
Startuje Wikipedia.
Rozpoczęcie badań
nad innowacyjnymi lekami. W Adamedzie prowadzone są prace badawcze
nad innowacyjnymi molekułami w obszarze onkologii
oraz chorób ośrodkowego układu nerwowego.
2002
Sonda Mars Odyssey
odkrywa złoża lodu na Marsie.
Otwarcie drugiego zakładu produkcyjnego w Ksawerowie, koło Łodzi.
2003
SARS zostaje zdiagnozowany
po raz pierwszy.
Rozpoczęcie działań eksportowych w Europie. Rejestracja leku zawierającego amlodypinę na terenie Unii Europejskiej, przed wejściem Polski do UE.
2005 2009
2005 - po raz pierwszy przeszczepiono człowiekowi twarz. 2006 - ludzki genom zostaje w całości zsekwencjonowany. 2009 - pandemia grypy A/H1N1
na świecie.
Utworzenie pierwszego konsorcjum naukowo-przemysłowego z Uniwersytetem Jagiellońskim.Otwarcie Przedstawicielstwa na Ukrainie;
uruchomienie sprzedaży Adamed Laboratorios w Hiszpanii.
2010
Powstaje pierwsza linia produkująca samochody napędzane wodorem.
Akwizycja Polfy Pabianice
(129 lat tradycji) i spółki Agropharm.
2010 2012
2010 - Brytyjscy naukowcy wytworzyli arterie z tworzywa sztucznego.
2012 - Naukowcy z CERN odkrywają bozon Higgsa.
Konsolidacja Adamed.
Powstaje przedstawicielstwo w Rosji.
2013
Intensywny rozwój technologii druku 3D także w medycynie.
Otwarcie przedstawicielstwa w Kazachstanie.
2013 2014
Odkryto sposób sortowania typów komórek bez użycia przeciwciał.
Budowa nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego Adamed. Zadaniem nowego centrum jest poszukiwanie jeszcze lepszych produktów oraz kontynuacja prac w obszarze leków innowacyjnych.
2015
Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii dla Williama C. Campbella i Satoshi Omura za odkrycia dotyczące nowej metody leczenia zakażeń wywołanych przez pasożytnicze nicienie, oraz Youyou Tu za odkrycia dotyczące nowych sposobów leczenia malarii.
Start projektu ONCOTRAIL którego celem jest przeprowadzenie pierwszej fazy badań klinicznych dla innowacyjnej cząsteczki przeciwnowotworowej opracowanej w ramach projektu ONCO-3CLA
2016
Zaobserwowano istnienie fal grawitacyjnych, potwierdzając ważne założenie teorii Alberta Einsteina sprzed 100 lat
Otwarcie nowoczesnego centrum Badawczo-Rozwojowego Adamedu. Otwarcie nowych przedstawicielstw na Słowacji i w Czechach
2017
NASA ogłosiła odkrycie TRAPPIST-1 – układu składającego się łącznie z siedmiu planet o rozmiarach podobnych do Ziemi i Wenus, na których mogą panować ziemskie temperatury i istnieć woda w stanie ciekłym.
Adamed nabył pakiet kontrolny wietnamskiej firmy farmaceutycznej Davi Pharm. Transakcja stanowi największą dotychczas polską inwestycję bezpośrednią w Wietnamie.
2018
Szwajcarscy naukowcy odkryli nowe białko przeciwnowotworowe LHPP.
Adamed uruchomił Obszar Pilotażowej Produkcji R&D (Pilot Plant) umożliwiający prowadzenie efektywnych prac badawczo-rozwojowych nad produktami leczniczymi Adamedu.
2019
Naukowcy przedstawili pierwsze w historii zdjęcie czarnej dziury znajdującej się w centrum galaktyki M87.
Uruchomienie przedstawicielstwa we Włoszech oraz nabycie pakietu udziałów włoskiej spółki Ecupharma.