Pieńków, 29 listopada 2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe
nr RFQ 11821 – ABI / Odczynniki

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy odczynników przeznaczonych do realizacji projektu pt. „Rozwój leku onkologicznego w zmniejszonej dawce przy użyciu nowoczesnych technologii”  (wniosek o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1025/17) w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informujemy że zamówienie zostanie udzielone firmom, które przedstawiły najkorzystniejsze ekonomicznie oferty:

  • Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Pozycje nr: 1, 4, 12, 19-24, 26, 28, 41

  • Hurt-Chem ul. Boczna 10, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Pozycje nr: 2, 6-8, 10, 11, 13-16, 25, 31-35, 37, 38, 40, 43, 46

  • Merck Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 137, 02-231 Warszawa

Pozycje nr: 3, 5, 9, 30, 39, 45

  • Witko, Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

Pozycje nr: 27, 29, 36, 42, 44

 

Na pozycje o numerach 17 i 18 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie dla tych pozycji pozostaje nierozstrzygnięte.