Czosnów, 11 luty 2019 r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 12416 – ONCO-P53 – BADANIA TOKSYKOLOGICZNE NA SZCZURZE I PSIE ZGODNE ZE STANDARDEM DPL ORAZ WSTĘPNE BADANIA DLA CZĄSTECZKI AD-O21.32 POZA STANDARDEM DLP

 

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu, pt. „Rozwój przedkliniczny innowacyjnego leku przeciwnowotworowego wykorzystującego mechanizm reaktywacji białka p53” (nr POIR.01.02.00-00-0031/15) w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §13 ust. 6 umowy o dofinansowanie Adamed Sp. z o.o., informujemy że zamówienie zostanie udzielone firmie COVANCE INC., która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.