Pieńków, 22 sierpnia 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14671 – BIOCON – DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejsze ekonomicznie oferty:

 

Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa

Pozycje nr: 1-2

Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

Pozycje nr: 3-5; 7-8

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Poznań

Pozycje nr: 6