Pieńków, 24 października 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14910 – BIOCON – DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY

 

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

INTER-CHEM POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań

Pozycja nr: 1, 14-16, 19, 21, 26, 40

Mettler – Toledo Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa

Pozycja nr: 32

HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, Duchnice ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Maz.

Pozycja nr: 3, 6, 17, 20, 28-29, 39, 41

Biogenet Sp. z o.o. ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów

Pozycja nr: 33-34

MERCK Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

Pozycja nr: 7-8, 11

Eppendorf Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

Pozycja nr: 22, 24-25, 27

ABChem Agnieszka Busler, ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn

Pozycja nr: 35-36

VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Pozycja nr: 9, 18

Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Pozycja nr: 12-13

HACH LANGE Sp. z o.o. ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław

Pozycja nr: 23

BIO-RAD Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Pozycja nr: 5, 10, 30-31

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczec.

Pozycja nr: 2, 4

Na pozycje o numerach: 37, 38 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie dla tych pozycji pozostaje nierozstrzygnięte.