Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 RFP 15365 – ABI DR; FURA VAG – DROBNY SPRZĘT I AKCESORIA LABORATORYJNE

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego leku do terapii zakażeń pochwy” (nr POIR.01.01.01-00-0294/17) w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §13 ust. 6 umowy o dofinansowanie oraz dofinansowaniem projektu pt. „Rozwój leku onkologicznego w zmniejszonej dawce przy użyciu nowoczesnych technologii” (nr POIR.01.01.01-00-1025/17) w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §12 ust. 6 umowy o dofinansowanie projektu, informujemy, że zamówienie zostanie udzielone firmie Alfachem Sp. z o.o., która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.