Pieńków, 15 stycznia 2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 15232 – BIOCON – ODCZYNNIKI

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

Symbios Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Rotmanka

Pozycja nr: 1-7

Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 06-850 Ożarów Maz.

Pozycja nr: 32-34, 41

Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Pozycja nr: 11-13, 15, 17, 22, 40

Merck Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

Pozycja nr: 30

Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Pozycja nr: 8, 14, 16, 20, 23

Biokom Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wpólna 3, 05-090 Janki

Pozycja nr: 18, 29, 31

EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-397 Gdańsk

Pozycja nr: 19, 36-39

Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa

Pozycja nr: 24-27

Na pozycje o numerach: 9-10, 21, 28, 35, 42-47 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie dla tych pozycji pozostaje nierozstrzygnięte.