Pieńków, 21 stycznia 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr RFQ 13172 – ABI / Bioanaliza próbek osocza zwierzęcego

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy badań  z zakresu bioanalizy próbek osocza zwierzęcego przeznaczonych do realizacji projektu pt. „Rozwój leku onkologicznego w zmniejszonej dawce przy użyciu nowoczesnych technologii”  (wniosek o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1025/17) w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informujemy że zamówienie zostanie udzielone Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który przedstawił najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.