Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 12564 – ONCO-P53 – USŁUGA RADIOZNAKOWANIA

W związku z dofinansowaniem projektu, pt. „Rozwój przedkliniczny innowacyjnego leku przeciwnowotworowego wykorzystującego mechanizm reaktywacji białka p53” (POIR/01.02.00-00-0031/15) w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §13 ust. 6 umowy o dofinansowanie. ADAMED PHARMA S.A. informuje, że zamówienie zostanie udzielone UNIWERSYTETOWI WARSZAWSKIEMU, który przedstawił najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.