Pieńków, 30 listopada 2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe
nr RFP 12547 - TER –  WZORCE ANALITYCZNE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, pt Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego leku złożonego w politerapii chorób układu sercowo-naczyniowego wraz ze współistniejącymi czynnikami ryzyka (wniosek o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0188/18) w ramach Konkursu 2/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informujemy że zamówienie zostanie udzielone firmom, które przedstawiły najkorzystniejsze ekonomicznie oferty:

  • BCS Bujno Chemicals, ul. Rakowicka 36, 02-532 Warszawa

Pozycje nr: 1-9, 15-17, 26-28

Na pozycje o numerach 10-14 i 18-25 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie dla tych pozycji pozostaje nierozstrzygnięte.