Czosnów, 3 grudnia 2018 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 0009 – DOSTAWA SUBSTANCJI CZYNNEJ

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy substancji czynnej w ramach projektu pt. „Rozwój leku onkologicznego w zmniejszonej dawce przy użyciu nowoczesnych technologii” (nr POIR.01.01.01-00-1025/17) objętego dofinansowaniem w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działając na podstawie §12 umowy o dofinansowanie Adamed Pharma S.A., informujemy że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym postępowanie uznaje się za nierozstrzygnięte.