Pieńków, 07 sierpnia 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14608 - RFP 14608 – BIOCON – PRZECIWCIAŁA

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

 

BIOKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

Pozycje nr: 1-9