Pieńków, 28 października 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14748 – ONCO-p53; BIOCON – AKCESORIA DO BADAŃ NA ZWIERZĘTACH LABORATORYJNYCH

 

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Rozwój przedkliniczny innowacyjnego leku przeciwnowotworowego wykorzystującego mechanizm reaktywacji białka p53” (nr POIR/01.02.00-14-31/15) w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działając na podstawie §13 ust. 6 umowy o dofinansowanie oraz projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, objętego dofinansowaniem w ramach Programu INNOMED działając na podstawie §7 ust. 4 Umowy o dofinansowanie nr INNOMED/I/8/NCBR/2014 Beneficjent - Adamed Pharma S.A., informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższej firmie która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

BTL Sp. z o.o., Zakład Enzymów i Peptonów, ul. Bolesława 13, 93-482 Łódź

Pozycja nr: 12, 13

Zamawiający unieważnia postępowanie dla pozycji: 5-9.

Na pozycje o numerach: 1-4, 10-11, 14-53 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie dla tych pozycji pozostaje nierozstrzygnięte.