Czosnów, 3 grudnia 2018 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFQ 12203 – BIOCON – Odczynniki

 

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone firmom które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę, tak jak:

 

VWR INTERNATIONAL

 • Sodium hydrosulfite CAS: 7775-14-6 , purity minimum 80%, CoA - 1kg
 • Sulfuric acid minimum 95%, CAS: 7664-93-9 , puriss. p.a., CoA - 1L
 • Sodium hydroxide microgranules, CAS: 1310-73-2, puriss. p.a., CoA - 1kg
 • Zinc chloride, CAS No: 7646-85-7 , purity minimum 98%, CoA - 1kg

 

SIGMA ALDRICH

 • Trichloroacetonitrile CAS: 545-06-2, purity minimum 98%, CoA - 1kg
 • Trichloroacetonitrile CAS: 545-06-2, purity minimum 98%, CoA - 2kg
 • Trichloroacetonitrile CAS: 545-06-2, purity minimum 98%, CoA - 5kg
 • Scandium (III) triflate CAS: 144026-79-9, purity minimum 99%, CoA - 250g
 • Scandium (III) triflate CAS: 144026-79-9, purity minimum 99%, CoA - 500g
 • Scandium (III) triflate CAS: 144026-79-9, purity minimum 99%, CoA - 100g

 

Na poniższe pozycje nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie dla tych pozycji pozostaje nierozstrzygnięte:

 • Scandium (III) triflate CAS: 144026-79-9, purity minimum 99%, CoA - 100g