Pieńków, 07 sierpnia 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14618 - BIOCON - DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

 

Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-468 Warszawa

Pozycje nr: 1, 2, 3

 

DIAG-MED, ul. Modularna 11A, 02-238 Warszawa

Pozycje nr: 4