Pieńków, 24 października 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14750 – ONCO-p53; BIOCON – ODCZYNNIKI

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Rozwój przedkliniczny innowacyjnego leku przeciwnowotworowego wykorzystującego mechanizm reaktywacji białka p53” (nr POIR/01.02.00-14-31/15) w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działając na podstawie §13 ust. 6 umowy o dofinansowanie oraz projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, objętego dofinansowaniem w ramach Programu INNOMED działając na podstawie §7 ust. 4 Umowy o dofinansowanie nr INNOMED/I/8/NCBR/2014 Beneficjent - Adamed Pharma S.A., informujemy, że zamówienie zostanie udzielone firmie która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ‘ESKULAP” M. Furyk, J. Matłosz – Spółka Jawna, ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice

Pozycja nr: 1-3