Pieńków, 4 listopada 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14751 – ONCO-p53; BIOCON – BHP

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Rozwój przedkliniczny innowacyjnego leku przeciwnowotworowego wykorzystującego mechanizm reaktywacji białka p53” (nr POIR/01.02.00-14-31/15) w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działając na podstawie §13 ust. 6 umowy o dofinansowanie oraz projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, objętego dofinansowaniem w ramach Programu INNOMED działając na podstawie §7 ust. 4 Umowy o dofinansowanie nr INNOMED/I/8/NCBR/2014 Beneficjent - Adamed Pharma S.A., informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

INVESTA SP. Z O.O. al. Poznańska 28a, 64-920 Piła

Pozycja nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Alfachem Sp. z o.o. Unii Lubelskiej 3, 61-344 Poznań

Pozycja nr: 20, 21, 22

PHL PHARMLAB JANUSZEWSKI I MOSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA Traktorowa 140, 91-204 Łódź

Pozycja nr: 23