Pieńków, 4 grudzień 2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe
nr RFP 12674 - TER –  DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, pt Opracowanie i wdrożenie nowatorskiego leku złożonego w politerapii chorób układu sercowo-naczyniowego wraz ze współistniejącymi czynnikami ryzyka (wniosek o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0188/18) w ramach Konkursu 2/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informujemy że zamówienie zostanie udzielone firmom, które przedstawiły najkorzystniejsze ekonomicznie oferty:

  • WITKO Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

Pozycje nr: 1-10, 22, 25, 29-32, 35, 36,

  • SHIM-POL A.M. Borzymowski, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

Pozycje nr: 13-19, 23, 24, 26-28, 33, 38, 39

  • Anchem SP. z o.o. Sp.K., ul.Międzyborska 23, 04-041 Warszawa

Pozycje nr: 20, 21

  • Merck Sp. z o. o., al. Jerozolimskie 142b, 02-305 Warszawa

Pozycje nr: 34, 40

Na pozycje o numerach 37 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie dla tych pozycji pozostaje nierozstrzygnięte.

Zamawiający unieważnia postępowanie dla pozycji: 11, 12.