Pieńków, 22 sierpnia 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 14690 – BIOCON – ODCZYNNIKI I LINIE KOMÓRKOWE

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejsze ekonomicznie oferty:

 

Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Pozycje nr: 1; 6-9

Sigma-Aldrich Spółka z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Pozycje nr: 2-5

 

Na pozycje o numerach 10, 11 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie dla tych pozycji pozostaje nierozstrzygnięte.