Pieńków, 15 listopada 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 15023 – BIOCON – ODCZYNNIKI

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

BIO-RAD Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Pozycja nr: 4

Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Pozycja nr: 6, 8, 10, 11, 14

Prospecta Sp. z o.o. ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa

Pozycja nr: 12, 17, 19

Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Pozycja nr: 9, 16

Th. Geyer Polska Sp. z o.o. ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa

Pozycja nr: 2, 3, 7, 15

Na pozycje o numerach: 1, 5, 13, 18 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie dla tych pozycji pozostaje nierozstrzygnięte.