Pieńków, 05 grudnia 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr RFP 14748 A – ONCO-p53; BIOCON – AKCESORIA DO BADAŃ NA ZWIERZĘTACH LABORATORYJNYCH

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Rozwój przedkliniczny innowacyjnego leku przeciwnowotworowego wykorzystującego mechanizm reaktywacji białka p53” (nr POIR/01.02.00-14-31/15) w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działając na podstawie §13 ust. 6 umowy o dofinansowanie oraz projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, objętego dofinansowaniem w ramach Programu INNOMED działając na podstawie §7 ust. 4 Umowy o dofinansowanie nr INNOMED/I/8/NCBR/2014 Beneficjent - Adamed Pharma S.A., informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmom, które przedstawiły najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.

Th. Geyer Polska Sp. z o.o. ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa

Pozycja nr: 1-3, 10-17

Sarstedt Sp. z o.o. ul. warszawska 25, Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice

Pozycja nr: 5-9

Na pozycje o numerach: 4,18-48 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie dla tych pozycji pozostaje nierozstrzygnięte.