Pieńków, 16 grudnia 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr

RFP 15234 – BIOCON – SERWIS SRZĘTÓW LABORATORYJNYCH

W związku z zakończeniem procedury wyboru dostawcy w ramach projektu pt. „Biokoniugaty przeciwnowotworowe nowej generacji”, dofinansowanego w ramach Programu INNOMED (nr umowy INNOMED/I/8/NCBR/2014). Informujemy, że zamówienie zostanie udzielone poniższym firmie: ITS SCIENCE Sp. z o.o. Sp. k., która przedstawiła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę.